logotyp
Login

Zápis do 1. ročníku

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,
na začátku července bude zveřejněno rozdělení žáků do jednotlivých tříd.
Schůzka rodičů s paní třídními učitelkami a paní vychovatelkami ŠD proběhne 1.9.2021 po slavnostním uvítání žáků.
Jana Jeřábková, ředitelka školy

Zápis do 1.tříd

Vážení rodiče, 

zápis k povinné školní docházce se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí a pokud možno i bez přítomnosti jejich zákonných zástupců.

Naši školu si můžete prohlédnout alespoň virtuálně: https://my.matterport.com/show/?m=sUTGxEGfJ1A

Informační schůzka: 18.3.2021 v 15 hodin

Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.

 Elektronická přihláška k zápisu:

Pokud jste si vybrali naši školu, prosíme o vyplnění elektronické přihlášky k zápisu, bude přístupná 1. 4. - 11. 4. 2021 na adrese:

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zsnadvodovodem/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4949

Vámi zadané informace slouží pro zaevidování dítěte do našeho informačního systému, po obdržení žádosti o přijetí dítěte bude zahájeno správní řízení.

Žádosti o přijetí do 1. ročníku budou přijímány od 1. 4. do 11. 4. 2021,

poslední den pro zahájení správního řízení je 11. 4. 2021. 
Rozhodnutí ve správním řízení bude učiněno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat apod. nebo jde-li o zvlášť složitý případ.

Žádosti o přijetí / žádosti o odklad školní docházky musí zákonný zástupce doručit některým z následujících způsobů:      

  •  do datové schránky školy (ID schránky 476xib4)
  •  poštou – rozhodující je datum podání (Základní škola, Nad Vodovodem 81/460, 108 00 Praha 10)
  •  osobním podáním do schránky v prostoru vrátnice školy v době 6. 4. – 9. 4. 2021, 8 – 18h

Pokud zákonný zástupce podá žádost e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné ji do 5 dnů potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Pokud zápis vyřizuje v zastoupení jiná osoba, než zákonný zástupce dítěte je nezbytné, aby doložila úředně či soudně ověřené své oprávnění dítě zastupovat.

    Potřebné dokumenty k přijetí dítěte :

1. Žádost o přijetí k povinné školní docházce
    (stáhněte si na webu školy viz níže)

2. Rodný list dítěte - prostá kopie
    (naskenovaný nebo ofocený)
3. Případně kopie dalších dokumentů, které chcete škole předat

 Potřebné dokumenty k odkladu školní docházky :

1. Žádost o odklad školní docházky
   (stáhněte si na webu školy viz níže)
2.  Rodný list dítěte - prostá kopie
    (naskenovaný nebo ofocený)
3. Doporučení poradenského zařízení
    
(PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky – kopii – možno dodat do 30. 4. 2021
4. Doporučení odborného lékaře (pediatr) nebo klinického psychologa
    
k odkladu školní docházky – kopii – možno dodat do 30. 4. 2021
5. Případně kopie dalších dokumentů, které chcete škole předat

 

Ke každé žádosti přidělíme registrační číslo, o kterém vás budeme informovat na e-mailovou adresu, kterou uvedete v žádosti o přijetí. Podle tohoto čísla se budete dále orientovat. Pokud zjistíme, že žádost je neúplná nebo je potřeba něco upřesnit, budeme vás kontaktovat. Místo trvalého pobytu dítěte bude u spádových dětí naší školy ověřováno z výpisu evidence obyvatel.

O tom, zda jsme Vaše dítě do naší školy přijali či nepřijali, se dozvíte z rozhodnutí ředitelky školy. Toto rozhodnutí bude zveřejněno na webových stránkách školy a na vývěsce školy. V případě nepřijetí obdržíte rozhodnutí se zdůvodněním poštou. Rozhodnutí o odkladu bude doručováno osobním převzetím (po předchozí dohodě) či poštou, povolení odkladu nespadá do správního řízení.

Mgr. Jana Jeřábková, ředitelka školy

 Základní škola, Praha 10,
Nad Vodovodem 460/81,
příspěvková organizace


Nad Vodovodem 460/81
108 00 Praha 10

Telefon:
274 772 669

E-mail:
zsnadvodovodem@zsnadvodovodem.cz

ID datové schránky: 476xib4

ZŠ nad Vodovodem
 https://zsnadvodovodem.bakalari.cz/bakaweb/next/login.aspx

Created by © 2014 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy