logotyp
Login

Organizace roku

Prázdniny, zahájení a ukončení školního roku

1.9. 2020                          Začátek školního roku
29.10. a 30.10. 2020           Podzimní prázdniny
23.12.2020 - 3.1.2021         Vánoční prázdniny
28.1. 2021                         Konec prvního pololetí
29.1. 2021                         Pololetní prázdniny
1.3. - 7.3. 2021                  Jarní prázdniny
1.4. 2021                          Velikonoční prázdniny
30.6. 2021                         Konec druhého pololetí
1.7. - 31.8. 2021                Hlavní prázdniny
1.9. 2021                          Začátek školního roku 2021/2022

Ředitelské volno:    
                     

Třídní schůzky a pedagogické rady

Pedagogická rada         1.9.2020
 
Třídní schůzky:
V budově školy se budou konat TS pouze ve třídách, kde došlo ke změně třídního učitele. V ostatních třídách předají informace třídní učitelé do 11.9.2020 elektronicky.
6.A - 7.9. 18 hod. učebna č. 305
6.B - 8.9. 18 hod. učebna č. 301
6.C - 9.9. 18 hod. učebna č. 311
3.C - 10.9. 18 hod. učebna č. 205
4.B - 14.9. 18 hod. učebna č. 406

 Pedagogická rada            4.11.2020- neproběhla, online porada 1. st a 2. st.
 Třídní schůzky                 neproběhly, online konzultace
 Pedagogická rada            20.1.2021
 Pedagogická rada            14.4.2021
 Třídní schůzky                 neproběhky, online konzultace
 Pedagogická rada            23.6.2021
Akce pro žáky a jejich rodiče
Termíny některých akcí pro rok 2020/2021 budou zveřejněny později
                            Odznak všestrannosti
zrušeno                 Diskotéka pro žáky 2.st.
zrušeno                 Školní vánoční jarmark
zrušeno                  Lyžařský výcvik
                            Fotografování ročenek 9. ročníků
zrušeno                  Karneval pro žáky 1.-3. tříd
zrušeno                  Den otevřených dveří
7.4. a 8.4.2021       Zápis dětí do 1. ročníku
                            Fotografování tříd
zrušeno                  Školní olympiáda -1.st.
zrušeno                  Závěrečné zkoušky 9. ročníku
zrušeno                  Sportovní dny – 2.st.
Základní škola nad Vodovodem

Nad Vodovodem 81/460
Praha 10 - Malešice
108 00

Telefon:
274 772 669

E-mail:
zsnadvodovodem@zsnadvodovodem.cz

ID datové schránky: 476xib4

ZŠ nad Vodovodem
 https://zsnadvodovodem.bakalari.cz/bakaweb/next/login.aspx

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy