logotyp
Login

Zápis do 1. ročníku

Pokyny k zápisu do 1.tříd

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu vydalo opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 (č. j. MSMT-12639/2020-1).

Zápis k povinné školní docházce se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí a pokud možno i bez přítomnosti jejich zákonných zástupců.

Žádosti ke vzdělávání v 1. ročníku budou přijímány elektronicky od 1. do 8. 4. 2020
(ve zcela výjimečném případě osobně po telefonické nebo e-mailové dohodě)
, přičemž poslední den pro zahájení správního řízení je 8. 4. 2020. 
Rozhodnutí ve správním řízení bude učiněno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat apod. nebo jde-li o zvlášť složitý případ.

 Potřebné dokumenty k přijetí dítěte :

1. Žádost o přijetí k povinné školní docházce
    (stáhněte si na webu školy viz níže)

2. Rodný list dítěte - prostá kopie
    (naskenovaný nebo ofocený)

3. Případně kopie dalších dokumentů, které chcete škole předat

 Potřebné dokumenty k odkladu školní docházky :

1. Žádost o odklad školní docházky
   (stáhněte si na webu školy viz níže)
2.  Rodný list dítěte - prostá kopie
    (naskenovaný nebo ofocený)
3. Doporučení poradenského zařízení
    
(PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky - kopii
4. Doporučení lékaře nebo klinického psychologa
    
k odkladu školní docházky - kopii
4. Případně kopie dalších dokumentů, které chcete škole předat


 Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání / žádosti o odklad školní docházky budou přijímány některým z následujících způsobů:      

e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu

    zapis@zsnadvodovodem.cz (zprovozněna od 1.4.2020)

prostřednictvím datové schránky školy (ID schránky 476xib4)

poštou (Základní škola, Nad Vodovodem 81/460, 108 00 Praha 10)

ve výjimečných případech osobní podání
(nutná telefonická 274772669 nebo emailová domluva jerabkovaj@zsnadvodovodem.cz)

(pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků, např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů po dohodě s vedením školy)

Pokud zápis vyřizuje v zastoupení jiná osoba, než zákonný zástupce dítěte je nezbytné, aby doložila úředně či soudně ověřené své oprávnění dítě zastupovat.

Ke každé žádosti přidělíme kód, o kterém vás budeme informovat na e-mailovou adresu, kterou uvedete v žádosti o přijetí. Podle tohoto kódu se budete dále orientovat. Pokud zjistíme, že žádost je neúplná nebo je potřeba něco upřesnit, budeme vás kontaktovat. Místo trvalého pobytu dítěte bude u spádových dětí naší školy ověřováno z výpisu evidence obyvatel.

 O tom, zda jsme Vaše dítě do naší školy přijali či nepřijali, se dozvíte z rozhodnutí ředitelky školy. Toto rozhodnutí bude zveřejněno na webových stránkách školy a na vývěsce školy. V případě nepřijetí obdržíte rozhodnutí se zdůvodněním poštou. Rozhodnutí o odkladu bude doručováno osobním převzetím (po předchozí dohodě) či poštou, povolení odkladu nespadá do správního řízení.

Mgr. Jana Jeřábková

ředitelka školyZákladní škola nad Vodovodem

Nad Vodovodem 81/460
Praha 10 - Malešice
108 00

Telefon:
274 772 669

E-mail:
zsnadvodovodem@zsnadvodovodem.cz

ID datové schránky: 476xib4

ZŠ nad Vodovodem
 https://zsnadvodovodem.bakalari.cz/bakaweb/next/login.aspx

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy