logotyp
Login

Školní družina

Obecné informace

Úplata za školní družinu
Vážení rodiče, s platností od 4.9.2017 se ve všech základních školách v Praze 10 zvyšuje úplata za školní družinu na 400,-Kč za měsíc.
Mgr. Jana Jeřábková, ředitelka školy
Školní družina je určena žákům 1. až 3. tříd. Je v provozu každý den od 6:30-7:40 a odpoledne od 11:40-17:30. Žáci jsou rozděleni do osmi oddělení. Kapacita družiny je v současnosti 240 žáků.  Během pobytu v družině se žáci mohou stravovat ve školní jídelně, navštěvovat kroužky, připravovat se na výuku, hrát si a sportovat. Poplatek je 400,-Kč za měsíc. Platba pololetně (tj. 2000,-Kč).
bankovní účet: 19-2000741369/0800

telefon: 722 531 198 v odpol. hodinách

Režim dne:

6:30   - 7:40  Ranní ŠD - hry, četba, hádanky, písničky, kreslení
11:40 - 13:30 Hygiena, oběd, odpočinková a rekreační činnost
13:30 - 15:00 Pracovně technická činnost, estetická činnost, dopravní a sportovní výchova, společenskovědní činnost, společenskoprospěšná činnost, pobyt na školním hřišti
15:00 - 16:00 Hygiena, svačina, didaktické hry, příprava na vyučování - psaní domácích úkolů, pobyt na školním hřišti
16:00 - 17:00 Četba dětských časopisů, hry dle výběru dětí, kreslení, pobyt na školním hřišti
17:00 - 17:30 Smyslové a námětové hry, individuální činnost, pobyt na školním hřišti

JménoOddělení
Čápová Jitka ml.2. odd: 
Cenklová Hana7. odd: 
Čápová Jitka3. odd: 
Fabíková Kateřina8. odd: 
Kejmarová Ludmila6. odd: 
Kolářová Libuše1. odd:   vedoucí ŠD
Kotrbáčková Helena4. odd: 
Schwetzová Jana5. odd: 
Základní škola nad Vodovodem

Nad Vodovodem 81/460
Praha 10 - Malešice
108 00

Telefon:
274 772 669

E-mail:
zsnadvodovodem@zsnadvodovodem.cz

ID datové schránky: 476xib4

ZŠ nad Vodovodem
 https://zsnadvodovodem.bakalari.cz/bakaweb/next/login.aspx

Created by © 2014 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy