logotyp
Login

Aktuality2023/24


A ještě jednou data ze školní jídelny ....

Sledování počtu objednaných (uvařených), vydaných a nevydaných porcí a objem zbytků z talířů ve školní jídelně v průběhu jednoho týdne

     
 

objednáno/uvařeno (porcí)

vydáno (porcí)

nevydáno (porcí) = muselo se vyhodit

objem zbytků z talířů (l)

pondělí 20.5.2024

463

422

41

42

úterý 21.5.2024

473

434

39

25

středa 22.5.2024

475

443

32

8

čtvrtek 23.5.2024

485

429

56

65 (včetně kostí)

pátek 24.5.2024

467

431

36

11,5

Celkem

2363

2159

204

151,5
Plýtvání ve školní jídelně do třetice

Ještě jednou v tomto školním roce jsme požádali paní kuchařky o pomoc při sledování množství nevydaných objednaných obědů i zbytků z talířů v průběhu jednoho týdne. Situace se příliš nezlepšila, za týden od 13. do 17. května se zbytečně vyhodilo 209 porcí jídla (tedy porcí, které si někdo objednal, ale nevyzvednul). Zástupci Ekotýmu jsou připraveni o situaci diskutovat s ředitelem Školní jídelny Praha 10 panem Mgr. Jaroslavem Vrtiškou a navrhnout mu možná řešení. Nicméně Vás chceme Vás požádat, abyste si své objednané obědy vyzvedávali a jídlem neplýtvali. Děkujeme.

Sledování počtu objednaných (uvařených), vydaných a nevydaných porcí a objem zbytků z talířů ve školní jídelně v průběhu jednoho týdne

     
 

objednáno/uvařeno (porcí)

vydáno (porcí)

nevydáno (porcí) = muselo se vyhodit

objem zbytků z talířů (l)

pondělí 13.5.2024

511

475

36

30

úterý 14.5.2024

521

471

49

35

středa 15.5.2024

505

464

36

15

čtvrtek 16.5.2024

498

452

46

45

pátek 17.5.2024

488

446

42

75 (včetně kostí)

Celkem

2523

2308

209

200Koloběžkiáda bez koloběžek

V letošním roce je počasí docela vrtkavé, takže stanovit termín Koloběžkiády nebylo vůbec jednoduché. Termín jsme opakovaně upravovali, konečné rozhodnutí padlo na pátek 17. května. A protože se předpověď počasí se v průběhu týdne několikrát měnila, připravovali jsme se i na variantu uvnitř školy bez koloběžek. A tak se nakonec musela uskutečnit. Členové Ekotýmu ze II. stupně a vybraní sportovci rozložili svá stanoviště ve škole – v tělocvičnách, na chodbách i v některých třídách. A žáci z 2. až 5. tříd pak putovali po škole celkem po 12 stanovištích. Seznámili se s pravidly různých sportů, něco si mohli i sami vyzkoušet – třeba poměřit si síly s judisty, kličkovat s fotbalovým balónem, prolézt si opičí dráhu na gymnastickém aerobiku, zkusit pracovat s florbalkou nebo lakroskou, zatancovat si street dance nebo se naučit nějaký hip hopový trik. Procvičili si i svoji paměť, zkusili si na sobě co nejdéle udržet obruč, zjistili, jak přesnou mušku mají v házení na cíl a jak klidnou ruku mají při slalomu s míčkem. Také si osvěžili zásady poskytnutí první pomoci i kontakty na tísňové linky, zopakovali si dopravní značky, silniční pravidla i to, jak cestovat pokud možno ekologicky. A přesto, že jsme nemohli být venku na hřišti, všichni si akci užili. Všem organizátorům na stanovištích patří velká pochvala.


Jarní sbírka pro Diakonii Broumov - poděkování

Moc děkujeme všem, kteří do sbírky přispěli.


Jarní sbírka pro Diakonii Broumov

Ekotým pořádá od 22. do 24. dubna tradiční sbírku pro Diakonii Broumov, podrobnosti si můžete prohlédnout v Aktualitách na webu školy. Děkujeme.


Ukliďme Česko

Naše škola se opět zapojila do celonárodní akce Ukliďme Česko. Tentokrát se 5. dubna do úklidu okolí školy pustila pouze třída V. A. Žáci zvládli uklidit školní hřiště i prostor před školou, patří jim velká pochvala a poděkování. Ještě lepší by ale bylo, kdybychom takovéto akce vůbec pořádat nemuseli a pořádek si všude udržovali.


Hledání studánek – výsledky

Jarní soutěž v hledání studánek probíhala od 1. března do 1. dubna 2024. Do pátrání se tentokrát pustili pouze tři žáci ze II. stupně. Nejvíce studánek objevila Amálie Vatěrová ze VII. A – bylo jich celkem 12 z okolí Jevan, Vyžlovky a Slap. Dále se do soutěže zapojil Teodor Tamáš z VIII. A, který vyfotil celkem 5 vodních zdrojů – převážně pump a studní. A nakonec 1 studánku nám do soutěže zaslala Kristýna Plašilová z VIII. B. Děkujeme za účast, všichni obdrží zajímavou cenu.


Hledání studánek

Od pátku 1. března do pondělí 1. dubna opět pátráme po studánkách - pravidla jsou vyvěšená na webových stránkách nebo ve škole.


Jarní kilometry – výsledky

I o letošních jarních prázdninách mohly třídy soutěžit, která z nich nejdále dojde, doběhne či dojede na kolech nebo na běžkách. Tentokrát se vůbec se nezapojily tři třídy, několik tříd se zapojilo spíše symbolicky. Ale velký boj byl o první místo mezi žáky VI. B a IX. B, nakonec zvítězili žáci mladší. První místo získali žáci VI. B, kteří nachodili celkově 1231 km (průměr na žáka 58,6 km), druhé místo obsadila IX. B s celkově 1341,1 km (průměr na žáka 50,5 km). S odstupem pak na třetím místě skončila VIII. C s celkově 808 km (průměr na žáka 36,7 km). Gratulujeme, žáci těchto tříd opět obdrží malou sportovní odměnu. Všechny výsledky jsou v přiložené tabulce.

 

Třída

Celkový počet kilometrů

Průměr na žáka (km)

Cíl

Pořadí

V. A

0

0

0

-

V. B

309,8

14,1

Groß Köris

9.

V. C

251

12,6

Lanškroun

10.

VI. A

0

0

0

-

VI. B

1231

58,6

Kyjev

1.

VI. C

0

0

0

-

VII. A

383,3

18,3

Ostromecko

7.

VII. B

319,2

15,2

Velká Bystřice

8.

VII. C

602,6

28,7

Frankfurt nad Mohanem

5.

VIII. A

742,2

32,3

Benátky

4.

VIII. B

475

19,8

Penzlin

6.

VIII. C

808

36,7

Frankfurt nad Mohanem

3.

IX. A

110,6

3,8

Jihlava

11.

IX. B

1314,1

50,5

Řím

2.Jarní kilometry

Pozor, již v pátek 9. února opět startují Jarní kilometry - informace na webových stránkách školy.


Klimatická gramotnost

Ve středu 31. ledna se žáci 8. a 9. tříd zúčastnili přednášky Klimatická změna v souvislostech. Přednáška se dotýkala všech témat, která s klimatickou změnou souvisejí – přírodních procesů, uhlíkového cyklu, projevů klimatické změny, zemědělství, energetiky, spotřeby, dopravy, domácností i adaptací měst. Informace byly velmi přehledné a žákům ukázaly celý rozsah problematiky klimatické změny. Lektor - náš bývalý žák a člen Ekotýmu Teodor Duraković, dnes student fyziky na Masarykovy univerzity v Brně - dokázal žáky zaujmout a diskutovat s nimi. Přednáška velmi rychle uběhla, téma by si určitě zasloužilo delší čas.


Opravdu plýtváme!

Ekotým požádal ve školní jídelně o zopakování sledování počtu objednaných a skutečně odebraných obědů a také hmotnosti zbytků z talířů.

Situace se sice v průběhu kampaně zlepšila, více rodičů si přišlo vyzvednout oběd nemocného dítěte, ale bohužel v době kontrolního měření se stav vrátil k původním číslům. A tak se ve sledovaném týdnu od 22. do 26. ledna opět vyhodilo 224 porcí jídla a 55,5 kg zbytků z talířů, v pátek 26. ledna to bylo rekordních 56 nevydaných porcí.  Znovu Vás proto prosíme, zkusme jídlem neplýtvat!

Sledování počtu objednaných (uvařených), vydaných a nevydaných porcí a hmotnosti zbytků z talířů ve školní jídelně v průběhu jednoho týdne

      
      
 

objednáno/uvařeno (porcí)

vydáno (porcí)

nevydáno (porcí) = muselo se vyhodit

hmotnost zbytků z talířů (kg)

 

pondělí 22.1.2024

509

475

34

10

 

úterý 23.1.2024

498

449

48

8

 

středa 24.1.2024

485

445

41

20

 

čtvrtek 25.1.2024

480

435

45

9

 

pátek 26.1.2024

476

420

56

8,5

 

Celkem

2448

2224

224

55,5

 
      
 

Celkem bylo za týden vyvezeno cca 420 l gastroodpadu!

  Kontrola kvality vzduchu ve třídách

V týdnu od 22. do 26. ledna proběhla kontrola kvality vzduchu ve třídách. Zástupkyně Ekotýmu ze skupinky Prostředí procházely 15 minut po začátku vyučovací hodiny jednotlivé třídy a odborné učebny a měřily koncentraci CO2. Naměřené hodnoty v některých třídách, zvláště na prvním stupni, jsou alarmující. Je opravdu nezbytné pamatovat na dostatečný přísun čerstvého vzduchu. Celá tabulka je k nahlédnutí ve sborovně a na nástěnkách Ekotýmu. Měření určitě zopakujeme.


Plýtváme jídlem ve školní jídelně?

Ekotým se rozhodl zjistit, jaké množství jídla z naší školní jídelny skončí v odpadu. Poprosil tedy o spolupráci a poskytnutí informací vedoucí školní jídelny.

V týdnu od 8. do 12. ledna jsme sledovali počet objednaných a skutečně vydaných obědů i hmotnost zbytků z talířů. Data jsou uvedena v tabulce a jsou velmi znepokojivá. Někdy i více než 50 obědů si žáci nevyzvednou a platná legislativa neumožňuje je nikam předat, musejí se tedy vyhodit! Ekotým proto tento týden pořádá informační kampaň, aby si žáci objednané obědy vždy vyzvedávali, případně včas odhlásili. A s touto prosbou se samozřejmě obracíme i na rodiče mladších žáků, kteří dětem oběd objednávají. Následně provedeme kontrolní měření a vše zhodnotíme. Doufáme, že se nám podaří s jídlem hospodařit lépe!

Sledování počtu objednaných (uvařených), vydaných a nevydaných porcí a hmotnosti zbytků z talířů ve školní jídelně v průběhu jednoho týdne

      
 

objednáno/uvařeno (porcí)

vydáno (porcí)

nevydáno (porcí) = muselo se vyhodit

hmotnost zbytků z talířů (kg)

 

pondělí 8.1.2024

521

474

47

16

 

úterý 9.1.2024

521

470

51

5

 

středa 10.1.2024

509

471

38

8,5

 

čtvrtek 11.1.2024

506

457

49

12

 

pátek 12.1.2024

515

476

39

9

 

Celkem

2572

2348

224

50,5

 
      
 

Celkem bylo za týden vyvezeno cca 480 l gastroodpadu!

  Světový den Ekoškol

Ve středu 20. prosince Ekotým zorganizoval Světový den Ekoškol – tradiční akci pro žáky 4. až 9. tříd. Tentokrát bylo připraveno celkem osm stanovišť – sedm z nich měla na starosti každá jednotlivá skupinka pracující v Ekotýmu, na osmém předseda Ekotýmu seznámil žáky s fungováním Ekotýmu na naší škole. Členové Ekotýmu na svých stanovištích měli vždy připravené nějaké zajímavé informace vztahující se k jejich tématu (např. něco o vodě, odpadech, energii,…), ale také různé aktivity a kvízy. Vše bylo připraveno jako soutěžní, třídy, které si vedly nejlépe, obdrží drobné odměny. Akce se líbila žákům i pedagogům, pro některé mladší členy Ekotýmu to byla první příležitost si něco samostatně připravit a prezentovat to žákům jiných tříd.


Adventní jarmark

Ve středu 6. prosince pomohl Ekotým po delší pauze uspořádat jarmark. Zvolený termín na začátku adventního období se ukázal jako ideální, zapojily se prakticky všechny třídy. Jarmark zahájil svým vystoupením sportovní klub Corridoor pod vedení paní Elišky Strakošové. Každá třída pak měla připravený stánek se svými výrobky, žáci IV. C nápaditý fotokoutek a žáci obou devátých tříd v kuchyňce nabízeli kávu, čaj, horkou čokoládu a další nápoje. Výrobky dětí byly opravdu povedené, takže se prodaly velmi rychle. Každá třída měla na svém stánku uvedeno, kam získané finanční prostředky zašle (např. nadaci Dobrý anděl, do útulků, do ZOO, atd.), někteří návštěvníci se proto rozhodli přispět i větší částkou. Ekotým na panelu ve vestibulu informoval o své činnosti a také již tradičně prodával výrobky fondu Sidus, který podporuje dětská oddělení nemocnic. Tradiční i byl stánek Amnesty International s Maratonem psaní dopisů. Na závěr jarmarku pak s koledami vystoupil pěvecký sbor pod vedením paní učitelky Daniely Volejníkové. Jarmark proběhl v příjemné předvánoční atmosféře, akce se opravdu vydařila.Sbírka pro Diakonii Broumov - poděkování

Moc děkujeme všem, kteří do sbírky přispěli.

Sbírka pro Diakonii Broumov

Ekotým pořádá od 20. do 22. listopadu tradiční sbírku pro Diakonii Broumov, podrobnosti si můžete prohlédnout v Aktualitách na webu školy. Tentokrát můžete přinést i hračky. Děkujeme.


Podzimní kilometry - výsledky

I letos na podzim mohli žáci jednotlivých tříd soutěžit, kdo z nich společnými silami ujde nebo ujede nejvíce kilometrů. Jako vždy se mohli zapojit i třídní učitelé a asistenti, nově i žáci 5. tříd. A máme radost, že se většina žáků aktivně zapojila.

Nejvíce kilometrů tentokrát urazili žáci VIII. A (celkem 1347 km, tedy 58,6 km na žáka) a jako cíl si vybrali skotské městečko Penicuik. Těsně za nimi skončila třída VI. B (celkem 1230 km, tedy 55,9 km na žáka), která došla až do Francie do města Montpellier. A na třetím místě skončila třída IX. B (celkem 1033 km, tedy 39,7 km na žáka), která se rozhodla navštívit hlavní město Francie Paříž. Vítězům gratulujeme, opět obdrží hezké sportovní ceny. A všem zapojeným třídám děkujeme za účast, jenom je škoda, že třída V. A bohužel nesplnila podmínky soutěže.

 

Třída

Kilometry celkově

Průměr na žáka

Cíl

Pořadí

V. A

XXX

XXX

XXX

XXX

V. B

432

19,6

Tvrdošovice

6.

V. C

325,5

17,1

Bratislava

7.

VI. A

61,6

2,9

 

13.

VI. B

1230

55,9

Montpellier

2.

VI. C

110,2

5

 

12.

VII. A

255,2

12,8

 

8.

VII. B

603,7

31,8

Záhřeb

5.

VII. C

817,2

37,2

Oude Meer

4.

VIII. A

1347

58,6

Penicuik

1.

VIII. B

134,4

5,8

Protivín

11.

VIII. C

249,6

10,9

Velké Losiny

9.

IX. A

241,6

8,3

 

10.

IX. B

1033

39,7

Paříž

3.

 


Podzimní kilometry

Tradiční soutěž tříd v chození a běhání právě začala, tentokrát i pro žáky 5. tříd. Podrobné informace naleznete na webu školy v Aktualitách.


SWAPujeme s Vodovodem – poděkování

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se zapojili do akce SWAPujeme s Vodovodem a přinesli pro ně již nepotřebné oblečení k dalšímu využití. Oblečení na výběr se sešlo docela dost a bylo opravdu hezké, některé dokonce úplně nové. Velmi zajímavá byla i přednáška členky Ekotýmu o slow a fast fashion. Je tedy škoda, že zájem o samotnou akci už takový nebyl.
V týdnu od 20. listopadu chceme na tuto akci navázat naší tradiční podzimní sbírkou pro Diakonii Broumov.


SWAPujeme s Vodovodem

Naše škola je zapojena do Recyklohraní a aktuální úkol se věnuje odpovědnému nákupu a recyklaci oblečení. Ekotým, který se letos věnuje také tématu Šetrný spotřebitel, se rozhodl úkol splnit tím, že zorganizuje SWAP dětského oblečení. Čisté nepotřebné oblečení můžete přinést v pondělí a v úterý ráno před výukou (16. a 17. 10. 2023), naopak zdarma vybrat vhodné oblečení si můžete přijít ve středu 18. 10. 2023 od 16 do 17,30 hodin. Na 16,30 hodin si Ekotým připravil krátké povídání o slow a fast fashion, ve volnočasové učebně bude k dispozici káva a čaj. Dobrovolné vstupné bude věnováno organizaci UNICEF. Těšíme se na Vás.

Bodování tříd I. a II. stupně

Od třetího říjnového týdne Ekotým opět zahajuje bodování všech tříd. Sledovat bude správné třídění odpadu, prostředí a pořádek ve třídách, šetření energií (zbytečné svícení, žaluzie) i hluk.


Světový den duševního zdraví

Na 10. října připadá Světový den duševního zdraví. Na naše duševní zdraví má samozřejmě i vliv prostředí, ve kterém pobýváme, proto se Ekotým, který se prostředím ve škole zabývá, rozhodl zjistit, jak je to s hlukem o přestávkách ve třídách a na chodbách. Nejprve provedl měření před tímto dnem (hodnoty nebyly nikterak povzbudivé), pak požádal žáky o snahu hluk snížit a opět hodnoty naměřil. V daný den byly hodnoty opravdu nižší, bohužel v dalších dnech už to nevydrželo. Ekotým bude v měření hluku pokračovat v rámci bodování tříd.


Soutěž ve hledání památných stromů - léto 2023 - vyhodnocení

Ekotým vyhlásil na prázdniny soutěž ve hledání památných stromů. Zapojilo se 7 žáků a učitelů a dohromady nalezli 47 památných stromů nebo alejí po celé republice, jeden zaslaný strom dokonce roste na ostrově Krk v Chorvatsku.

Z prvního stupně se zapojil Antoním Stejskal z II. B a Vilém Zikmund z V. B – oba našli čtyři památné stromy. Z druhého stupně fotografie do soutěže zasílal Martin Šprongl z VIII. A (objevil 23 památných stromů a alejí) a Teodor Tamáš z VIII. A (celkem 9 stromů). Z dospělých účastníků se zapojila paní učitelka Filipiová (5 stromů), paní ředitelka (1 strom) a pan učitel Matyska (1 strom).

Všem moc děkujeme za krásné fotografie, všichni účastníci budou oceněni.


První schůzka Ekotýmu

Ekotým se sešel na své první schůzce - zatím zjišťujeme členy, volíme výbor a pracovní skupinky. Také jsme se dohodli, že se v letošním školním roce zkusím věnovat dalšímu tématu - Šetrný spotřebitel.

Základní škola, Praha 10,
Nad Vodovodem 460/81,
příspěvková organizace


Nad Vodovodem 460/81
108 00 Praha 10

Telefon:
274 772 669

E-mail:
zsnadvodovodem@zsnadvodovodem.cz

ID datové schránky: 476xib4

ZŠ nad Vodovodem

Created by © 2014 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy