Login

4.B

OVOV- Odznak všestrannosti olympijských vítězů

21.a 22. září 2017 na naší škole proběhlo sportovní dopoledne. Všechny děti soutěžily s nadšením i přes nepříznivé počasí. Na 1. místě se umístil Davča Pršala a 2.místo obsadil Míša Petýrek. Oběma chlapcům moc gratulujeme!


Dřevíčková dílna

Dne 13. září 2017 jsme opět zavítali do Dřevíčkové dílny. Tentokrát žáci vyráběli malý svícen a dřevěnou káču.Jako vždy všichni pracovali s elánem a práce jim šla od ruky.


Slavnostní předání vysvědčení

Slavnostní předání vysvědčeníV pátek 30.června 2017 děti slavnostně převzaly vysvědčení za 3. ročník ZŠ.

Naučná stezka sv. Josefa

Naučná stezka sv. Josefa23. června jsme prošli celou stezku sv. Josefa

1. černa 2017 - Den dětí

Dne 1. června jsme společně oslavili Den dětí na školním hřišti olympiádou.


Palác Chicago

14. června děti navštívily interaktivní výstavu na film v Paláci Chicago. Nejprve měly komentovanou prohlídku, poté ve skupinách vytvářely krátká animovaná veledíla:

NEJSLADŠÍ FILM
adresa ke shlédnutí:
https://youtu.be/bKTFexwq0js

BLÁZNIVÝ ROBOT
adresa ke shlédnutí:
https://www.youtube.com/watch?v=DRyHie7jjGI

ŽRALOK VE VESMÍRU
adresa ke shlédnutí:
https://youtu.be/DbjB2LyTwQM


Okno do Afriky

Ve třetím ročníku proběhl projekt Okno do Afriky. Děti se seznámily se životem v Africe. Učily se bubnovat na bubny, malovaly na trička africké symboly.


Koloběžkiáda 2017

Dne 4. května 2017 se ve škole opět uskutečnila Koloběžkiáda.


Škola v přírodě

Na Černé hoře si děti užily zimní radovánky, malovaly keramiku, psaly deník, soutěžily. Na zábavných večerech nám k tanci hrál pan František Nevěd mladší.


Sklář

Naši školu navštívil pan sklář. Seznámil děti s postupem výroby skla. Každý si na závěr sám vyfoukl kuličku ze skla.


Školní karneval 2017

Ve středu 22. března proběhl na naší škole karneval. Děti soutěžily, tančily. Opět byly vyhodnoceny nejkrásnější masky.


Ať žije Hurvínek

Naše třída přijala pozvání pana Spejbla. Proto 17. února 2017 celá třída navštívíla interaktivní výstavu "Ať žije Hurvínek" v Muzeu hl. m. Prahy. Tato výstava byla pojata jako oslava 90. narozenin Hurvínka.
Děti si zahrály s Hurvínkem, Máničkou, panem Spejblem, Bábinkou a Žerykem menší divadelní představení, shlédly krátký film a seznámily se s divadelním zákulisím.
Lze konstatovat, že v naší třídě není nikdo, kdo by neznal tyto malé české velikány...


Pololetní a jarní prázdniny

Pololetní a jarní prázdniny
Vážení rodiče!

Děkuji za spolupráci a poskytnutou pomoc v 1. pololetí školního roku 2016-2017.
Přeji vám i dětem krásné pololetní a jarní prázdniny.
Těším se, že se v pondělí 13. února 2017 s dětmi opět ve třídě setkám.
Jitka Kindlová

Výuka plavání

Společně se sousední třídou se 1. února 2017 uskutečnila závěrečná hodina plavání v plaveckém bazénu SPŠ, Na Třebešíně. Výcvik byl smluvně zajištěn plaveckou školou.
U neplavců byl rozvíjen kladný vztah k vodě a děti se osvojily základní plavecké dovednosti. Plavající děti si zdokonalily techniku jednotlivých plaveckých způsobů.
Děkujeme plavčíkům za profesionální přístup k dětem. Rovněž děkujeme paní Hrubešové za pomoc při sušení vlasů dětí.


Rozdávání vysvědčení

Rozdávání vysvědčeníV úterý 31. ledna 2017 bylo ukončeno 1. pololetí školního roku 2016-2017. Žáci dostali vysvědčení a až v pátek jim začnou tolik očekávané pololetní a pak jarní prázdniny.
Usmívající seUsmívající seUsmívající se

Vánoční přání

Vánoční přání

Přeji klidné prožití vánočních svátků

a v dalším roce ať se daří

podle vašich přání!

J. KINDLOVÁ (třídní učitelka)

Děkujeme paní Stalmachové za dárky pro třídu i kancelářské potřeby.


Mikuláš - 2016

V pondělí 5.12.2016 nás opět navštívil Mikuláš, čert a andělé.
Mikuláš z knihy přečetl jména hříšníků. Děti slíbily, že už budou hodné, zazpívaly písničku a dostaly sladkou nadílku. Jestlipak se dotyčné děti doma pochlubily, že se za ně paní učitelka přimlouvala, aby je čert neodnesl?


Pracovní činnosti

Děti s nadšení vyráběly zvonečky na školní vánoční stromeček, který si můžete prohlédnout na náměstí Kubánské revoluce. Zhotovovaly též další zvonečky, vánoční přání a keramiku na vánoční jarmark, který proběhne 21.12. od 16 hodin v naší škole. Srdečně zveme rodiče!


Návštěva ZOO

V pondělí 7. listopadu 2016 se v pražské ZOO uskutečnil Den dětských sponzorů, kterého se zúčastnila rovněž naše třída. Děti měly největší radost z goril a šelem.


OVOV- Odznak všestrannosti olympijských vítězů

29. a 30. září opět žáci naší školy sportovali a soutěžili. Z naší třídy se nejlépe umístila opět Tereza Čermáková. Gratulujeme!


Prázdniny

PrázdninyVážení rodiče žáků 2.B,
děkuji vám za spolupráci v letošním školním roce. Přeji vám i dětem krásné prázdniny.
Školní rok 2016/2017 začíná ve čtvrtek 1. září 2016. Těším se, že se v září všichni sejdeme.
Jitka Kindlová

Vysvědčení

Vysvědčení30. června 2016 děti slavnostně převzaly vysvědčení.

Mirákulum

V úterý 14. 6. 2016 jela naše třída společně se třídou 2.C na školní výlet do Parku Mirákulum k Lysé nad Labem.
Děti si užily báječné dopoledne, skákaly na trampolíně, lezly podzemními chodbami, chodily po lanových stezkách. V minizoo si hrály se zvířátky a prošly se naučnou stezkou.


Den s Karlem IV.

Ve středu 8. 6. 2016 se naše třída zúčastnila akce, kterou pro veřejnost organizovalo Ekogymnázium.
Děti se zábavnou formou seznámily se životem lidí ve středověku a zajímavostmi o Karlu IV. Vyráběly pečeť, hrály dobové hry, psaly dopis brkem a soutěžily.


Výtvarná výchova

Při výtvarné výchově jsme malovali obrázky k výročí narození Karla IV. Nejlepší kresby budou umístěny na panelu, který bude vystaven ve vstupní hale naší školy.


Výlet do pražské ZOO

V pondělí 9. května 2016 jsme se vypravili do ZOO. Viděli jsme spoustu zvířátek. Rovněž jsme byli na návštěvě u surikaty, kterou naše třída sponzorovala.


Pěstitelské práce

Naši mladí pěstitelé v letošním roce zaseli osení, řeřichu a ředkvičky.

Naši mladí pěstitelé v letošním roce zaseli osení, řeřichu a ředkvičky.Naši mladí pěstitelé v letošním roce zaseli osení, řeřichu a ředkvičky.

DĚTSKÁ OLYMPIÁDA 2016

V letošním roce jsme Den dětí v naší škole oslavili již 19. května.
Děti nadšeně soutěžily, překonávaly rekordy a počasí nám přálo.
Jako vždy - vyhrála dobrá nálada!


Pracovní činnosti

Stella, Běta a Nicole při pracovních činnostech sestavily loď, která se všem líbila.

Stella, Bětka a Nicole sestavily  při pracovních činnostech loď.

Plavecký výcvik

Od února chodíme plavat do bazénu SPŠ na Třebešíně. Plavání se dětem líbí a hlavně všechny děti udělaly významný pokrok. Vody se nebojí a již částečně plavou. Největší úspěch dosáhl Filip. Při sušení vlasů nám pomáhá paní Hrubešová. Děkujeme!


Karneval školy v březnu 2016

Na školním karnevale (2. března 2016) druháčci soutěžili, tančili a pobavili se. Děkuji rodičům za nápadité masky, za pomoc při organizaci a vyhodnocování soutěže o nejhezčí masky. Hlavní cena za nejkrásnější masku nám v letošním roce z neznámých důvodů unikla...


Pololetní vysvědčení

Pololetní vysvědčeníVe čtvrtek 28.ledna 2016 moji druháčci převzali vysvědčení za 1. pololetí tohoto školního roku. Všichni dostali krásné známky - to bylo radosti!
Věřím, že děti své rodiče potěšili a pololetní prázdniny můžou začít.
Hurá!

Vánoční přání

Vánoční přání

 
Kouzelné Vánoce,

splněná přání, zdraví,

a rodinnou pohodu

přeje

Jitka Kindlová, třídní učitelka

Vánoční besídka 2015

Dne 21. prosince 2015 se v naší třídě opět uskutečnila vánoční besídka. Děti si samy připravily program a zazpívaly vánoční koledy. Rovněž Niki zahrála na piano. Děti dostaly drobné dárky.
Maminky, děkujeme za vaše vánoční cukroví.


Turnaj v DÁMĚ - školní kolo

Dne 21. prosince 2015 proběhlo školní kolo v mezinárodní dámě. Na krásném druhém místě se umístila Viki Melcherová. Budeme jí držet palce při reprezentování naší školy v pražském finále.


Vánoční jarmark 2015

Již tradičně se v prostorách školy pořádal vánoční jarmark. Děti vyráběly, kreslily, malovaly a modelovaly drobné výrobky, které pak na jarmarku prodávaly.
O využití vydělaných peněz (708,- Kč) budeme ve třídě rozhodovat.
Děkujeme rodičům za poskynutou pomoc.


Opět na návštěvě ve Dřevíčkové dílně

V letošním roce jsme znovu se žáky zavítali do Dřevíčkové dílny. Žáci opět pracovali s elánem a byli pochváleni, že se od minulé návštěvy neskonale zlepšili. Práce s nářadím jim jde od ruky a je radost se dívat na jejich nadšení...


Mikuláš, čert a andělé ve 2. B!

Mikuláš, čerti a dva andělé se přišli podívat do naší třídy.
Zkontrolovali Listinu hříšníků a zjistili, kdo ve 2. B nejvíc zlobí. Následně hříšnici třídy byli pokáráni. Museli jednak zazpívat a hlavně veřejně slíbit, že se polepší.
Žáci obdrželi drobné ovoce a sladkosti.


ODZNAK VŠESTRANNOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ (OVOV)

Robert Změlík a Roman Šebrle, olympijští vítězové v desetiboji, královské atletické disciplíně, se rozhodli připravit pro žáky základních škol atraktivní pohybový program s názvem Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů - OVOV. Kladou si za cíl přispět ke zvýšení osobní aktivity co největšího počtu dívek a chlapců a dát současné generaci školáků příležitosti zkusit sportovní začátky podobnou formou, jaká se osvědčila jim.
V září 2015 žáci ZŠ Nad Vodovodem opět dva dny sportovali, soutěžili.
Ve školním kole OVOV se výborně umístil Davča Pršala a Terezka Čermáková.


Moji druháčci !!

Moji  druháčci !!Po prázdninách se opět všichni setkáváme v naší škole. Již nejste prvňáčci, ale tentokrát jste již druháčci.

Na začátku školního roku 2015/2016 přeji vám mnoho úspěchů a elánu do učení.

Jitka Kindlová, třídní učitelkaLíbající


Hurá, prázdniny začínají!!!!!

Hurá, prázdniny začínají!!!!!Vážení rodiče žáků 1.B,

děkuji vám za podporu a spolupráci během uplynulého školního roku. Přeji vám i vašim dětem krásné, dlouho čekávané a zasloužené prázdniny.

Školní rok 2015/2016 začíná v úterý 1. září 2015; těším se, že se v září všichni sejdeme.

Jitka Kindlová
třídní učitelka


Slavnostní předání vysvědčení

Slavnostní předání vysvědčeníDne 30. června děti obdržely vysvědčení. Všichni dostali krásné známky a těší se na dlouho očekávané prázdniny.
HURÁ!!!

Výlet do botanické zahrady

Výlet do botanické zahrady24. června jsme se vypravili do botanické zahrady v Hrdlořezích. Moc se nám tam líbilo. Prohlédli jsme si tropické rostliny ve skleníku, obdivovali jsme další květiny, stromy. U rybníčku jsme krmili kachny a ryby.  Pan vrátný nám věnoval paví pero, které Matěj donesl až do třídy.

Výlet po naučné stezce sv.Josefa

Výlet po naučné stezce sv.Josefa17. června jsme prošli část naučné stezky sv. Josefa.Seznámili jsme se s historií Malešic a cestou jsme plnili  různé úkoly.

Školní olympiáda

Školní olympiáda29. května děti oslavily svůj svátek na školním hřišti. Nadšeně závodily a sportovaly, báječně si celé dopoledne užily.

Koloběžkiáda

Škola upořádala sportovní soutěž v jízdě na koloběžkách. Děti s nadšením závodily, každý chtěl vyhrát. Kromě toho se seznámily s dopravními předpisy a se základy zdravovědy.


Malí pěstitelé

Malí pěstiteléDěti zasely fazole do květináčů. Nyní se o rostlinky nadšeně starají a všichni chtějí zalévat. Denně kontrolují, zda fazole již povyrostly.
Zkuste to s nimi také doma!

Veselé Velikonoce

Veselé VelikonoceSvátky jara jsou tu zas, oslavte ten krásný čas.
Krásné Velikonoční svátky, hojnost zdraví, pohody a lásky přeje
TŘÍDA I. B.

Školní karneval

Dne 18. března 2015 jsme měli školní karneval, na kterém jsme se všichni společně výborně pobavili. Děti si přinesly krásné masky, veliká škoda, že nikdo z naší třídy nevyhrál.
Děkuji rodičům za pomoc s organizací karnevalu a Nicole za hezké fotky.


První vysvědčení

Ve čtvrtek dne 29.ledna 2015 žáci I.B slavnostně převzali svá první vysvědčení...
To bylo radosti... (i když pololetní prázniny jsou velice krátké)...
Hurá!!


Vánoční besídka

Dne 19. prosince 2014 jsme měli ve třídě vánoční besídku, na které jsme zpívali vánoční koledy, recitovali a tancovali.
Děkujeme maminkám za vánoční cukroví.


Školní jarmark

Děti ve škole (některé i doma) připravily drobné předměty, které pak prodávaly na školním jarmarku.


Dřevíčková dílna

V Dřevíčkové dílně děti s obrovským zájmem pracovaly s nářadím. Velice se jim tady líbilo.
Možná, že mezi nimi rostou noví světoví experti pro práci s dřevem. Hlídejte si je, abyste nepropásli jejich šanci...


Nástěnka

obrázek
Dne 3.12. vystoupili členové oddílu sportovního aerobiku pod vedením paní E. Strakošové na Vánočních trzích na Kubánském nám.
Základní škola, Praha 10, Nad Vodovodem 81/460
ZŠ nad Vodovodem
stranka-virtualni-prohlidka-65
 https://zsnadvodovodem.bakalari.cz/bakaweb/next/login.aspx

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy