logotyp
Login

ŠVP

Učební plán

1. stupeň

Předmět1.ročník2.ročník3.ročník4.ročník5.ročník
Český jazyk89977
Cizí jazyk11333
Matematika45555
Prvouka223--
Přírodověda---12
Vlastivěda---22
Hudební výchova11111
Výtvarná výchova11122
Praktické činnosti11111
Tělesná výchova22222
Informatika---11
Týdenní dotace2022252526


2. stupeň

Předmět6.ročník7.ročník8.ročník9.ročník
Český jazyk4444
Cizí jazyk3333
Další cizí jazyk-222
Matematika4455
Chemie--22
Fyzika2222
Přírodopis22-2
Dějepis2222
Zeměpis2211
Občanská výchova1111
Hudební výchova1111
Výtvarná výchova2211
Praktické činnosti1111
Volitelné předměty--12
Tělesná výchova3222
Výchova ke zdraví112-
Informatika1111
Týdenní dotace29303132


Volitelné předměty

8. ročník9. ročník
Seminář z českého jazyka       Seminář z českého jazyka
 Konverzace v anglickém jazyce
 Konverzace v německém jazyce

Učební osnovy

Člověk a společnost

DějepisDějepis

Občanská výukaObčanská výuka

Člověk a svět prace

Praktické činnostiPraktické činnosti

Matematika a její aplikace

MatematikaMatematika

Základní škola, Praha 10,
Nad Vodovodem 460/81,
příspěvková organizace


Nad Vodovodem 460/81
108 00 Praha 10

Telefon:
274 772 669

E-mail:
zsnadvodovodem@zsnadvodovodem.cz

ID datové schránky: 476xib4

ZŠ nad Vodovodem

Created by © 2014 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy