logotyp

Archiv

2020/21

Doufáme, že v příštím školním roce se budeme moci vrátit k našim tradičním akcím, všichni se na to moc těšíme. Krásné prázdniny!

Soutěž - ekovideo

Z prvního stupně se zapojili žáci V. A (Martin Šprongl, Antonín Veselý a Adam Špivák), kteří se rozhodli natočit několik videí na téma Příroda a Malešice. Z druhého stupně natočila velmi zajímavé EkoVideo Markéta Přibylová z VIII. B. Ukázala nám tři konkrétní projekty (zachycování vody, využívání kompostu a jednoduchou likvidaci škůdců), které uskutečňují na zahradě na chalupě. Z IX. A natočili Eliška Řasová a Jan Macák film Záchrana životního prostředí, ve kterém mimo jiné dělali průzkum o vztahu k životnímu prostředí mezi náhodnými lidmi v Malešickém parku. Všem účastníkům soutěže děkujeme.

Kampaň obyčejného hrdinství

Tentokrát se zapojení do kampaně povedlo, i když opět s menší účastí, než jsme předpokládali. Na webu školy si můžete prohlédnout tabulku s hodnocením naší účasti.

A v květnu se pokusíme znovu zapojit do Kampaně obyčejného hrdinství – termín pro naši školu bude od 10. do 16. května. Na webu školy je umístěna výzva, informační leták, deníček i pokyny k akci, další informace najdete také na adrese: https://ekoskola.cz/cz/kampan-oh.

Na květen si Ekotým připravil soutěž pro všechny žáky školy. Za úkol bude natočit video, ve kterém máte sdělit, co všechno doma děláte pro ochranu přírody. Podrobnosti jsou umístěny na webu školy.

Epidemická situace bohužel velmi omezuje činnost Ekotýmu. Ale v březnu Ekotým zkusil kontaktovat Ekoškolu ze Španělska – zaslali jsme dopis, obrázky dětí i výrobky z 3D tiskárny související s Prahou nebo naší školou. Těšíme se, že nám odpoví.

Zapojení do podzimní kampaně se nám nepovedlo, v námi zvoleném termínu situaci negativně ovlivnilo uzavření škol. Žáci i rodiče řešili aktuální problémy s přechodem na distanční výuku.

První akcí je opět Kampaň obyčejného hrdinství, ke které se naše škola již jednou připojila. Chtěli bychom Vás opět poprosit o aktivní účast. Na webu školy je k dispozici informační leták i záznamový list. Vybrat si můžete jednu nebo více výzev, naše škola se ke kampani připojuje v týdnu od 12. do 18. října 2020. Vyplněné záznamové listy můžou děti odevzdat ve škole nebo je můžete zasílat na adresu eliska.novotna@zsnadvodovodem.cz.


Epidemická situace sice bohužel stále není nakloněna běžnému fungování Ekotýmu, ale Ekotým již přesto začal pracovat. Je to trochu náročnější, první online schůzka v omezeném počtu se již uskutečnila, další máme naplánovanou. Pokusíme se zatím uskutečnit alespoň takové akce, které je možné zvládnout distančně.

2019/2020

Ekotým

Od 11. 3. 2020 byly školy vzhledem k epidemiologické situaci uzavřeny, takže Ekotým bohužel musel zrušit všechny naplánované i již připravené akce na druhé pololetí. Vše zkusíme dohnat v příštím školním roce!

Soutěž Voda a klimatická změna 2020

V březnu se skupinka žáků II. C zapojila do výtvarné soutěže ke Světovému dni vody, kterou vyhlašuje Ministerstvo zemědělství. Letos nesla název Voda a klimatická změna a měla vést děti k tomu, aby si uvědomily význam vody a také to, jak je důležité s vodou šetřit - v důsledku růstu světové populace i v důsledku změny klimatu význam vody stoupá.

Soutěž pro 3. až 9. třídy o nejlépe zpracovaný Ekokodex

Během podzimu Ekotým vyhlásil soutěž pro žáky 3. až 9. tříd o nejlépe zpracovaný Ekokodex. Do soutěže se zapojili žáci téměř všech tříd II. stupně a některých tříd I. stupně. Některé třídy vytvořily jeden společný návrh, v jiných třídách děti pracovaly samostatně a do soutěže pak vybraly Ekokodex, který se jim zdál nejlepší. Výtvarná díla byla velmi pěkná, takže komise, složená z paní ředitelky, koordinátorky programu Ekoškola, paní učitelky výtvarné výchovy a předsedkyně Ekotýmu, měla nelehkou úlohu. Na I. stupni nejvíce bodů získal návrh V. B, druhá se umístila V. C a třetí místo obsadila IV. B. Zvláštní ocenění bylo uděleno třídě II. C, která mimo soutěž dodala velmi zdařilý obrázek. Na II. stupni zvítězil návrh VIII. B, druhé místo obsadila IX. B a na místě třetím skončila se svým návrhem třída VII. B. Žáci všech vítězných tříd obdrželi sladkou odměnu. Všem účastníkům soutěže děkujeme a vítězům gratulujeme.


Světový den Ekoškol

A ve čtvrtek 19. prosince Ekotým tradičně zorganizoval oslavu Světového dne Ekoškol. Program byl opět pro žáky od čtvrtých do devátých tříd. Každá pracovní skupinka měla svoje stanoviště, kde se žáci něco nového dozvěděli, svoje znalosti pak uplatnili při řešení kvízů, křížovek i praktických úkolů. Jedno stanoviště bylo stanoviště Ekotýmu, kde žáci mimo jiné shlédli časosběrný  film, který zachycoval všechny akce Ekotýmu v minulém školním roce a byl zakončen oslavou obhájení titulu Ekoškola. V soutěžích si na I. stupni nejlépe vedla třída IV. C, na druhém místě skončila třída V. A a na třetím třída IV. B. Na druhém stupni nejlepší znalosti prokázali žáci VIII. A, druzí byli žáci IX. A a třetí pak žáci VI. C. Nejlepší třídy dostanou drobnou odměnu.

Vánoční jarmark

Ve středu 18. prosince se opět konal Vánoční jarmark. Zahájení Jarmarku se letos odehrálo před školou vystoupením kroužku sportovního aerobiku pod vedení paní Evy Strakošové. Každá třída měla k dispozici stánek, kde nabízela spoustu krásných výrobků, které se velmi rychle vyprodaly. Velký zájem byl i o občerstvení, které v kuchyňce společně připravili žáci obou devátých tříd. Členové Ekotýmu se i letos ujali prodeje výrobků zaslaných Fondem Sidus (tentokrát náramků se zvířátky podle výběru), který takto podporuje dětská oddělení nemocnic. Na svém stánku také Ekotým seznamoval zájemce s fungováním Ekotýmu na naší škole. Závěr jarmarku patřil sboru pod vedením paní učitelky Daniely Volejníkové. Chtěla bych poděkovat všem žákům, kteří se podíleli na technickém zabezpečení jarmarku.

Soutěž o nejhezčí třídu

Na začátku prosince komise ve složení paní ředitelka, koordinátorka programu Ekoškola, paní učitelka výtvarné výchovy a předsedkyně Ekotýmu vyrazila na prohlídku tříd na II. stupni. Každý člen komise bodoval tajně a samostatně, body se pak sečetly. Nejvíce bodů získala třída VII. B, na druhém místě skončila třída VI. B a třetí místo obsadila IX. A. Třída VII. B se za odměnu podívá do planetária, třída VI. B získala hru Activity a třída IX. A obdržela sladkou odměnu.

Světový den potravin

V prosinci jsme se dozvěděli výsledky soutěže o nejvtipnější bannery ke Světovému dni potravin. Velmi nás potěšilo, že 1. místo získala skupinka žáků ze VII. B, 2. místo skupinka ze VI. C a 3. místo skupinka ze VI. B. Všichni obdrželi drobné ceny z fair-trade obchodu. Gratulujeme!


Ekotým již začal společně pracovat. V současné chvíli probíhá výtvarná soutěž o nejlépe vypracovaný Ekokodex pro 3. až 9. třídy. Na druhém stupni se jeho vypracování žáci věnují v rámci výtvarné výchovy. Nejhezčí práce za každou třídu je možné odevzdávat do konce prosince. Také by žáci II. stupně měli zapracovat na zkrášlení svých tříd, neboť konec listopadu, a tím pádem i vyhodnocení soutěže, se blíží. V polovině října se naše škola připojila ke Světovému dni potravin, kdy se 6. a 7. třídy při hodinách výchovy ke zdraví spolu s paní učitelkou Filipiovou věnovaly problematice plýtvání potravin, nákupu lokálních a sezónních produktů, fair-trade obchodu,… Žáci také měli vymyslet vtipné bannery k tomuto tématu – nejlepší jsme odeslali do soutěže. V současné chvíli již Ekotým pracuje na přípravě Světového dne Ekoškol, který se uskuteční ve čtvrtek 19. prosince. A samozřejmě den předtím, již tradičně poslední středu před Vánocemi, připraví Ekotým Vánoční jarmark, na který Vás srdečně zveme.Ekotým se v letošním školním roce sešel už třikrát a zdá se, že jsme konečně kompletní a všechny třídy od 4. do 9. ročníků mají v Ekotýmu už své zástupce. Je jich celkem 42, což je opět velmi vysoké číslo a svědčí to o tom, že fungování Ekotýmu na naší škole zajímá hodně žáků. Předsedkyní Ekotýmu je opět Aneta Hendrychová z IX. A, která všechny členy rozdělila do jednotlivých pracovních skupinek. Na konci loňského roku jsme obhájili titul Ekoškola, ale to neznamená, že bychom teď nemuseli nic dělat, ba naopak. Hned jsme se domluvili na tradičních akcích jako je kontrola nebo bodování tříd na II. stupni, ale také jsme vyhlásili soutěž o nejlépe výtvarně zpracovaný Ekokodex (pro 3. až 9. třídy) a soutěž o nejhezčí třídu na II. stupni. A samozřejmě budeme opakovat i další oblíbené akce pořádané Ekotýmem – Světový den Ekoškol, Vánoční jarmark, Koloběžkiádu, Den Země, atd.

 2018/2019

Opět máme titul Ekoškola!

A na konci května jsme se dozvěděli, že jsme potřebné požadavky k udělení titulu splnili a že jsme tedy titul obhájili. Radost Ekotýmu byla obrovská. Slavnostní předávání titulu Ekoškola se uskutečnilo v pátek 21. 6. v Brožíkově sálu na Staroměstské radnici. Předávání se zúčastnili zástupci Sdružení Tereza, které má program Ekoškola v České republice na starosti, náměstek ministra životního prostředí, zástupci magistrátu, OSN, společnosti IKEA, firmy Bezobalu i studentka z hnutí Fridays for Future. Za naši školu titul převzali zástupci Ekotýmu, paní ředitelka i koordinátorka programu. Také se k nám připojil místostarosta pro Prahu 10 pan  MgA. David Kašpar. Po předání titulu následovala velmi poutavá prohlídka Staroměstské radnice.  Gratulace a poděkování patří celému Ekotýmu!

Eko-audit na odboru školství MČ Praha 10

Poslední akcí Ekotýmu v letošním školním roce byl ekologický miniaudit na odboru školství MČ Praha 10. Šest zástupců Ekotýmu si připravilo pro pracovníky odboru školství otázky s ekologickou tématikou velmi podobné těm, které museli řešit v rámci analýzy naší školy. Jejich odpovědi následně vyhodnotili a hodnocení včetně doporučení zaslali na úřad zpět.


Audit

Na začátku května nás navštívily auditorky ze Sdružení Tereza spolu s auditorkou ze společnosti Ikea, aby ověřily, zda nám může být udělen (bylo by již počtvrté) titul Ekoškola. Auditorky si prohlédly celou školu, navštívily i třídy, hovořily s Ekotýmem, paní ředitelkou i koordinátorkou programu. Také měly schůzku s provozními zaměstnanci školy. Zjišťovaly tak, zda naše škola postupuje podle metodiky 7 kroků a zda naplňuje kritéria nutná pro udělení titulu. Auditorky byly s návštěvou naší školy spokojené a na závěr auditu zástupcům Ekotýmu sdělily, že nás opět doporučí k udělení titulu. Teď tedy netrpělivě čekáme, zda to dobře dopadne.

 
Kampaň obyčejného hrdinství

Poslední dubnový týden se naše škola zapojila do Kampaně obyčejného hrdinství pořádané Sdružením Tereza. Jednalo o 7 výzev, které by mohly pomoci ke zpomalení klimatické změny a ke kterým se mohli připojit jednotlivci i rodiny. O kampani žáky informovali členové Ekotýmu, paní ředitelka na ni upozornila zástupce tříd na Sdružení rodičů, třídní učitelé potom rodiče na schůzkách. Leták i vyhodnocovací list jsme uveřejnili na stránkách školy. O akci informovali členové Ekotýmu také na Dni Země v Malešickém parku. A přesto, že mnoho žáků i učitelů tvrdilo, že tyto výzvy ve svém každodenním životě obvykle plní - vodu při čištění zubů přeci nenechávají téct nikdy – vyhodnocovacích listů jsme dostali méně, než jsme předpokládali.

Nejvíce lidí (124) se zapojilo právě do výzvy 1 – Nenechávej téct vodu při čištění zubů – hospodárným čištěním zubů se podařilo ušetřit téměř 15 plných van vody. Nejméně lidí (63) se zapojilo do výzvy 5 - Neprodukuj odpad a do výzvy Zasaď kytku (64). Všechny výsledky za naši školu si můžete prohlédnout v přiloženém vyhodnocovacím listu.


Den Země

Tentokrát jsme se zapojili do oslav Dne Země i mimo školu. Iniciativa Naše Malešice nás oslovila jakožto Ekoškolu, abychom se prezentovali v rámci akce organizované pro širokou veřejnost v Malešickém parku. Zástupci Ekotýmu vystoupili na pódiu a seznámili všechny přítomné s fungováním našeho Ekotýmu i s akcemi, které pořádáme. Vysvětlili, proč je důležité se v současné době věnovat ekologickým aktivitám a snažit se žít v souladu s přírodou. Ekotým měl také na akci svůj stánek, kde měl pro příchozí připraveny křížovky a otázky s ekologickou tématikou, menší děti si mohly vyzkoušet správné třídění odpadu. Celá akce se vydařila, počasí nám také přálo a všem zúčastněným patří velký dík.


Den činu

Jako tradičně naše škola ke Dni Země uspořádala akci nazvanou Den činu. Tentokrát se úklidu okolí školy ujali žáci 5. tříd. Věnovali se především školní zahradě – vyhrabávali staré listí, sbírali v křoví odpadky, zametali cestičky. Školní zahradu využívají žáci především v rámci hodin tělesné výchovy, v odpoledních hodinách školní družina.

Koloběžkiáda

I v tomto školním roce uspořádal Ekotým pro žáky 2. až 5. tříd Koloběžkiádu. Žáci soutěžili v různých sportovních disciplínách – slalom, jízda pozadu, štafeta,… a zopakovali si silniční pravidla i zásady první pomoci. Shlédli také ukázky krasojízdy a sami se mohli projet na speciálním kole nebo jednokolce. Letos nám přibylo stanoviště Auto*matu (spolek prosazující lepší prostředí pro kvalitní život ve městě), kde se žáci dozvěděli více o ekologicky šetrných možnostech dopravy. Máme velkou radost, že se na akci přijel podívat i zpravodaj Zpráviček, jehož reportáž můžete vidět na Déčku ve Zprávičkách z 19. 4. 2019.

Voda pro všechny

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo ke Dni vody soutěž Voda pro všechny – žáci I. stupně mohli zasílat obrázky, žáci II. stupně pak černobílé fotografie. Vzhledem k velmi krátkému termínu odevzdávání prací stačil za naši školu do soutěže zaslat fotografii jenom Matěj Veran. Na první stupni jsme tedy tuto soutěž zorganizovali jako školní akci, vybrané obrázky jsou umístěny na nástěnce ve vestibulu školy. Porota měla opravdu nelehkou práci, všechny obrázky byly velmi nápadité. První místo nakonec získal Jakub Vaňouček, na druhém skončil Jonáš Glaser a na třetím Václav Chytrý. Porota ještě udělila i 5 čestných uznání, všichni ocenění obdrží drobné věcné ceny.

Sbírka pro Diakonii Broumov


Stejně jako v loňském roce náš Ekotým zorganizoval sbírku pro Diakonii Broumov. Po tři dny vybíral použité oblečení, obuv, nádobí, hračky,…, aby se vše dostalo k těm, kteří to potřebují a rádi ještě použijí. Nepoužitelný starý textil bude využit k recyklaci – vyrábí se z něj izolace nebo hadry. Odložené věci tak dostanou nový život. Akce se setkala s velkým úspěchem, takže ji určitě v příštím roce opět zopakujeme. Děkujeme všem, kteří do sbírky přispěli.


Pošli to dál

Členové skupinky Prostředí během analýzy u otázky na naši školní knihovnu dostali skvělý nápad. Ve školní knihovně máme málo nových knih, takže si moc žáků knížky z knihovny vlastně nepůjčuje. Zašli tedy za paní učitelkou Štěpánkovou a domluvili se s ní na spolupráci. A vyhlásili, že pokud máme doma nějakou hezkou knížku a chceme se o ni podělit, můžeme ji donést do školní knihovny, aby si ji tam mohli zapůjčit a přečíst i ostatní. Kdykoli si ji pak můžeme zase vzít zpátky domů. Navíc ještě tito členové Ekotýmu došli do místní pobočky Městské knihovny a poprosili, zda by jim do školní knihovny nepřispěli nějakými knížkami. Získali tam 10 knížek, dalších přibližně 40 již donesli ostatní žáci. Běžte se tedy školní knihovny podívat, zda tam není knížka, kterou byste si rádi přečetli.


Akce proti automatu

V pátek 22. 3. 2019 se uskutečnila Akce proti automatu na nápoje ve 3. patře naší školy. Výtvarně zdatné členky Ekotýmu namalovaly velmi zdařilý plakát s vysvětlením, proč si nemáme kupovat nápoje v automatu – automat zbytečně spotřebovává elektrickou energii a navíc si kupujeme plastový obal, který ihned po vypití nápoje vyhodíme. Zatěžujeme tedy životní prostředí hned několikrát. Akce se většinou setkala s porozuměním, spousta žáků si nákup nápoje rozmyslela, našli se ale i tací, kteří akci nepochopili a ani se nad problémem nezamysleli. Akci zkusíme ještě jednou v průběhu roku zopakovat.

Fridays for Future

Naše škola se připojila k celosvětové studentské Stávce pro klima. Žáky 9. tříd navštívil student Gymnázia a Hudební školy Vít Springorum, který se do této stávky aktivně zapojil. Nastudoval si vše, co se váže k tematice globálního oteplování, a připravil si o tom přednášku. Tu již prezentoval studentům několika dalších škol. Velmi detailně žákům vysvětlil, co je to globální oteplování a jaké má negativní dopady na naše životy. Na závěr naznačil možnosti, které by mohly vést ke zlepšení situace. Přednáška se všem velmi líbila a dovedla většinu žáků k zamyšlení nad řešením tohoto problému. V dalších diskuzích jsme potom pokračovali i v hodinách fyziky, kde se momentálně věnujeme získávání elektrické energie z obnovitelných zdrojů.

 

Nálepky na vypínače

Ekotým v průběhu podzimu provedl analýzu školy a sestavil plán činnosti – můžete se s nimi seznámit na nástěnce umístěné mezi 2. a 3. patrem. Ke zjištěným nedostatkům mimo jiné patřila absence popisu vypínačů především v učebnách – ne vždy a všem bylo jasné, kterým vypínačem se zapíná řada světel u dveří a kterým řada u oken.  Řadu u oken není nutné tak často využívat, byla někdy zbytečně rozsvěcována, a proto se Ekotým rozhodl vytvořit popisky vypínačů. Ty jsou nyní postupně do tříd na vypínače nalepovány.

Měření CO2

I v letošním roce se Ekotým rozhodl změřit hodnoty CO2 ve třídách během výuky. Členové skupinky prostředí na konci ledna obcházeli třídy se senzorem PASCO a 20 minut po začátku výuky měřili hodnoty CO2. Zdá se, že někteří letos trochu pozapomněli na nutnost čerstvého vzduchu – výsledky jsou k nahlédnutí na nástěnce Ekotýmu ve sborovně. Měření ještě jednou zopakujeme na konci února.

Vánoční jarmark

Ve středu 19. prosince se opět konal Vánoční jarmark. Jako každý rok byl zahájen vystoupením kroužku sportovního aerobiku pod vedení paní Evy Strakošové. Následovalo vystoupení Elišky Nové, která zatančila irské tance. Závěr jarmarku patřil sboru pod vedením paní učitelky Daniely Volejníkové. Zazpívat si spolu se sborem mohli i rodiče. Občerstvení v kuchyňce společně připravili žáci obou devátých tříd. Každá třída pak měla na stáncích spoustu krásných výrobků, které se velmi rychle vyprodaly. Členové Ekotýmu se znovu ujali prodeje výrobků zaslaných Fondem Sidus (letos magnetických záložek do knížky), který takto podporuje dětská oddělení nemocnic. Na svém stánku také Ekotým seznamoval zájemce s fungováním Ekotýmu na naší škole, s výsledky naší analýzy a plánem činnosti.  Chtěla bych poděkovat všem žákům, kteří se podíleli na technickém zabezpečení jarmarku.


Světový den Ekoškol

I v letošním školním roce se Ekotýmu podařilo zorganizovat oslavu Světového dne Ekoškol. Díky zkušenostem z předchozích let se akce zúčastnili žáci až od čtvrté třídy, pro ty menší Ekotým opět připraví program jiný. Každá pracovní skupinka měla svoje stanoviště, kde se žáci něco nového dozvěděli, svoje znalosti pak uplatnili při řešení kvízů, křížovek i praktických úkolů. Jedno stanoviště bylo stanoviště Ekotýmu, kde byli žáci seznámeni s fungováním Ekotýmu v naší škole. V soutěžích si na I. stupni nejlépe vedla třída V. C, na druhém místě skončila třída IV. A a na třetím třída V. A. Na druhém stupni nejlepší znalosti prokázali žáci IX. A, druzí byli žáci VII. B a třetí pak žáci IX. B. Nejlepší třídy dostanou drobnou odměnu.

V Ekotýmu je nás letos rekordních 42!

Ekotým a celou naši školu v letošním školním roce čeká velmi náročný úkol – po čtyřech letech bychom rádi obhájili titul Ekoškola. Zájem o práci v Ekotýmu je veliký, ale volba zástupců se v některých třídách poněkud protáhla, takže teprve na začátku října se podařilo sestavit kompletní Ekotým. Členové se již zvládli rozdělit do jednotlivých pracovních skupinek, chybí nám však dořešit výbor Ekotýmu. Vedení se opět ujala Aneta Hendrychová ze třídy VIII. A, pomáhat jí v tom budou Jaroslav Křížek z IX. B a Jakub Škréta z IX. A. Bodování tříd na druhém stupni již začalo, doufáme, že bude probíhat lépe než v loňském školním roce. Také chceme zopakovat další osvědčené akce – Světový den Ekoškol, Vánoční jarmark, Papír za papír, Koloběžkiádu….2017/2018

Ekotým

Ekotým se v tomto roce sešel již na poslední schůzce. Společně jsme zhodnotili, které akce a nápady se podařilo uskutečnit (Jarmark, Koloběžkiáda, sbírka oblečení pro Diakonii Broumov, měření CO2,…), ale i to, co se nepovedlo (průběžné bodování tříd). Všem členům děkujeme za jejich práci a těšíme se na další společné aktivity i na nové členy z I. stupně.

Koloběžkiáda

V úterý 24. dubna pořádal Ekotým již tradiční akci pro žáky 2. až. 5. tříd -  Koloběžkiádu. Děti plnily různé úkoly, zopakovaly si pravidla a bezpečnost silničního provozu, základní zásady první pomoci. Počasí nám přálo, všechny disciplíny se líbily, velkým zpestřením byla ukázka krasojízdy a jízdy na jednokolce. Dík za to patří Elišce Řasové ze VI. A a její sestře Štěpánce, které už sice naši školu nenavštěvuje, ale byla ochotná na akci opět přijít.


Měření CO2, anketa - odpady a akce jídlo
Ekotým v tomto roce v období leden až březen dvakrát zopakoval měření CO2 ve třídách během výuky. Žáci ze skupiny Prostředí stejně jako v roce loňském obcházeli 15 až 20 min po začátku vyučovací hodiny jednotlivé třídy a pracovny a pomocí měřidla PASCO se senzorem měření CO2  zapisovali naměřené hodnoty koncentrace CO2. Hodnoty se opět od sebe značně lišily, vyhodnocení a tabulky jsou vyvěšeny na nástěnce Ekotýmu.

Další akcí Ekotýmu – tentokrát skupinky Odpady – je celoškolní anketa nakládání s odpady. Žáci Ekotýmu obcházejí všechny třídy, každý žák pak anonymně odpovídá na otázky na třídění a minimalizaci odpadu v domácnosti. Výsledky budou po vyhodnocení vyvěšeny na nástěnce Ekotýmu.

Skupinka Jídlo zase navštěvuje třídy s povídáním o zacházení s jídlem – týká se to především nakupování, skladování, plýtvání, výběru domácích potravin. V každé třídě nechávají k tomuto tématu i brožurku, do které mohou žáci nahlédnout.


Světový den Ekoškol

V loňském roce se nám podařilo oslavu Světového dne Ekoškol zorganizovat jinak, než v předchozích letech, a velmi se to povedlo. A tak jsme letošní oslavu opět nasměřovali na poslední týden před Vánocemi a opět jsme si pro žáky třetích až devátých tříd připravili různá stanoviště Ekotýmu – vlastní seznámení s fungováním Ekotýmu a jednotlivé pracovní skupinky – voda, energie, doprava, odpady, prostředí a nově i jídlo. Na posledním stanovišti žáci jednotlivých tříd hodnotili naši školu – co se jim líbí a nelíbí. Na stanovištích měli jednotlivé skupinky připraveny poučná povídání, soutěže, kvízy. Nakonec jsme vyhodnotili nejlepší třídy z I. stupně a z II. stupně. Na I. stupni zvítězila V. B, před III. C a IV. C. Na II. stupni zvítězila IX. A, o druhé až třetí místo se podělila VII. A a VIII. A. Nejlepší třídy dostaly drobnou odměnu.

Vánoční jarmark

Ve středu 20. prosince se již tradičně konal Vánoční jarmark. Jako každý rok byl zahájen vystoupením kroužku sportovního aerobiku pod vedení paní Strakošové. Tentokrát nám děvčata předvedla dvě pěkné sestavy na hudbu z muzikálu Rebelové. Závěr jarmarku - také již tradičně - patřil sboru pod vedením paní učitelky Daniely Volejníkové. Zazpívat si spolu se sborem mohli i rodiče. Občerstvení v kuchyňce společně připravili žáci obou devátých tříd. Každá třída pak měla na stáncích spoustu krásných výrobků, které se velmi rychle vyprodaly. Členové Ekotýmu se jako každý rok ujali prodeje ozdob se zvířátky zaslaných Fondem Sidus, který takto podporuje dětská oddělení nemocnic. Opět musím poděkovat všem žákům, kteří se podíleli na technickém zabezpečení jarmarku.

Členové Ekotýmu se dohodli, že se zkusí věnovat dalšímu tématu Ekoškoly – Jídlo a svět. V letošním roce máme tedy 6 pracovních skupinek. Všechny skupinky momentálně intenzivně pracují na přípravě Světového dne Ekoškol, který bude organizován podobně jako v loňském roce, tedy třídy budou postupně navštěvovat jednotlivá stanoviště skupinek. Tam se dozvědí něco zajímavého a zároveň i budou plnit úkoly. Nakonec bude opět vyhodnocena nejúspěšnější třída z I. a II. stupně.

Ekotým se v tomto školním roce zatím sešel pouze jednou. Zájem o práci je veliký, ale volba zástupců se v některých třídách poněkud protáhla, takže teprve teď je Ekotým kompletní. Tím pádem ještě nemáme rozdělené členy do jednotlivých pracovních skupinek a také není dohodnutý celý výbor Ekotýmu. Ale vedení se již ujala Aneta Hendrychová ze třídy VII. A, pomáhat jí v tom budou Eliška Nová a Laura Kemerová, taktéž ze VII. A. Také bodování tříd na druhém stupni již začalo, to si vzali na starosti Kuba Bendzák ze VIII. A a Jenda Macák ze VI. A.

Na další schůzce se budeme věnovat především plánování akcí na tento školní rok, v těch osvědčených budeme pokračovat – Světový den Ekoškol, Vánoční jarmark, Papír za papír, Koloběžkiáda….2016/2017

Měření  CO2 a bodování tříd

V březnu a dubnu Ekotým zopakoval měření CO2, ve třídách a pracovnách. Členky skupinky prostředí obcházely s měřidlem PASCO třídy přibližně 15 až 20 minut po začátku hodiny a zjišťovaly, v jak kvalitním vzduchu žáci pracují. Bohužel, v letošním roce jsou výsledky horší než v roce loňském, většina tříd zřejmě nevěnovala dostatek pozornosti větrání. Výsledky jsou k nahlédnutí na nástěnce Ekotýmu i ve sborovně. Tuto aktivitu v příštím školním roce určitě zopakujeme.

Na konci května nám skončilo letošní bodování tříd na II. stupni (třídění odpadu, prostředí a hlučnost tříd,…) – zvítězila třída IX. B před třídou IX. A a třídou VIII. A. Žáci třídy IX. B si šli za odměnu zahrát bowling. Ekotým přeje krásné prázdniny a těší se na nové členy v příštím školním roce.Koloběžkiáda 4. 5. 2017
Členové Ekotýmu společně se žáky IX. B uspořádali pro žáky 2. až 5. tříd Koloběžkiádu. Kromě již tradičních disciplín – dopravní pravidla, první pomoc, slalom či jízda s kelímkem s vodou -  bylo v letošním roce obrovským zpestřením stanoviště Štěpánky Řasové ze VII. B. Ta se závodně věnuje krasojízdě a na hřišti nejen, že převáděla úžasné prvky svojí sestavy, ale také neúnavně svezla na svém speciálním kole každého, kdo si troufnul. Navíc přinesla také jednokolky, na kterých se mohli případní zájemci zkusit svézt. Nakonec Koloběžkiádě přálo i v té době poněkud vrtkavé počasí, takže se celé dopoledne úžasně povedlo.


Fotografická soutěž

Skupinka prostředí našeho Ekotýmu vyhlásila soutěž věnovanou prostředí Malešic. Zúčastnit se může každý, stačí zaslat 1 fotografii toho, co se vám v Malešicích líbí, případně nelíbí. Uzávěrka je 15. dubna 2017.Soutěž ve třídění odpadu pro 1. a 2. třídy

Na začátku března připravil Ekotým pro nejmladší žáky soutěž ve třídění odpadu. Zástupkyně Ekotýmu Tereza Nováková a Tereza Šámalová postupně navštívily první a druhé třídy. Pro žáky si připravily nejprve povídání o tom, jak minimalizovat odpad, jak odpad recyklovat a jak ho správně třídit. Potom měly děti připravený odpad správně roztřídit, za což byly odměněny drobnými odměnami.

Vánoční jarmark

21. prosince se již tradičně konal Vánoční jarmark. Na začátku se opět velmi líbilo vystoupení kroužku aerobiku, na závěr krásně zazpíval sbor pod vedení paní učitelky Daniely Volejníkové. Občerstvení v kuchyňce společně připravili žáci devátých tříd. Každá třída pak měla na stáncích spoustu krásných výrobků, které se velmi rychle vyprodaly. Členové Ekotýmu se opět ujali prodeje předmětů zaslaných Fondem Sidus, který takto podporuje dětská oddělení nemocnic. Navíc na stanovišti Ekotýmu si mohli návštěvníci prohlédnout i velmi pěkné interaktivní popelnice na tříděný odpad zapůjčené firmou EKO-KOM. Velký dík patří žákům, kteří se podíleli na technickém zabezpečení jarmarku.

Světový den Ekoškol

Letošní oslava Světového dne Ekoškol byla zorganizována jinak než v předchozích čtyřech letech. Tentokrát žáci třetích až devátých tříd obcházeli šest stanovišť Ekotýmu. Na jednom stanovišti seznamovala příchozí žáky předsedkyně Ekotýmu Tereza Nováková s fungováním i historií mezinárodního programu Ekoškola, ostatní stanoviště měli na starost žáci z jednotlivých skupinek – voda, prostředí, energie, odpady a doprava.  Tam se žáci jednotlivých tříd rozdělili a plnili připravené úkoly – kvízy, křížovky i praktické úkoly. Za splnění úkolů třídy získávaly body. Nakonec byly odměněny první tři třídy z každého stupně. Na I. stupni zvítězila třída V. B, před V. C a IV. B, na II. stupni třída VII. B před IX. B a IX. A. Akce se líbila žákům i pedagogům, všem členům Ekotýmu patří velké poděkování za přípravu a organizaci soutěží. Poděkovat také musíme firmě EKO-KOM, která nám zcela výjimečně zapůjčila velmi pěkné interaktivní popelnice na tříděný odpad.


I v letošním školním roce je o práci v Ekotýmu velký zájem. Na schůzkách se zatím řešilo složení výboru Ekotýmu a rozdělení členů do jednotlivých pracovních skupinek. Předsedkyní Ekotýmu je Tereze Nováková z IX. B, místopředsedkyněmi jsou Tereza Šámalová a Tereza Škrabáková, také z IX. B. Bodování tříd si vzaly na starosti Aneta Hendrychová a Eliška Nová ze VI.A, které také budou o činnosti Ekotýmu informovat ostatní. O zápisky ze schůzek se postarají všechny tři Terky. Ekotým se dohodl na pokračování akce Papír za papír i sbírání víček. Také v letošním roce se naše škola připojí k oslavě Světového dne Ekoškol, ale vzhledem k dosavadnímu velmi časově náročnému začátku školního roku, dohodli jsme se na posunu termínu až na konec prosince. Tentokrát ale oslava proběhne jinak, Ekotým intenzivně pracuje na její přípravě. Nechte se překvapit!2015/2016

Poslední akcí Ekotýmu v tomto školním roce bylo měření CO2 ve třídách během výuky. Žák ze skupiny Prostředí obcházel 15 až 20 min po začátku vyučovací hodiny jednotlivé třídy a pracovny a pomocí měřidla PASCO se senzorem měření CO2  zapisoval naměřené hodnoty koncentrace CO2 . Hodnoty se od sebe značně lišily, vyhodnocení a tabulka bude vyvěšena na nástěnce Ekotýmu.

Se všemi členy Ekotýmu jsme se sešli na poslední schůzce v tomto školním roce, kde jsme společně zhodnotili, co se podařilo a co bude potřeba v novém školním roce zlepšit. Všem členům děkujeme, přejeme hezké léto a těšíme se na spolupráci v příštím školním roce.


Ekotým se vrátil k tradici vysílání Ekookének, jednotlivé třídy si postupně připravují hlášení věnovaná různým důležitým dnů  (Den Země, Den ochrany ptactva,…).

Již tradičně naše škola pořádá ke Dni Země Den činu věnovaný úklidu okolí školy. Tentokrát se tohoto úkolu ujali žáci 7. ročníků, kteří v době odpolední výuky vyčistili část zahrady naší školy. Vždycky je zarážející, kolik odpadků se v rámci tohoto úklidu sesbírá. Ve škole přeci máme dostatek nádob na tříděný i směsný odpad, takže by s vyhazováním odpadků neměl být problém.


Vánoční jarmark

21. prosince se již tradičně konal Vánoční jarmark. O pěkné úvodní vystoupení se postaral kroužek aerobiku, občerstvení v kuchyňce připravili žáci 9. B. Každá třída pak měla na stáncích spoustu krásných výrobků, které se velmi rychle vyprodaly. Členové Ekotýmu se zase ujali prodeje předmětů zaslaných Fondem Sidus, který takto podporuje dětská oddělení nemocnic. Velký dík patří především žákům devátých a osmých tříd, kteří se podíleli na technickém zabezpečení jarmarku.


Světový den Ekoškol

Letošní oslava Světového dne Ekoškol byla spojená i s oslavou 10-ti let fungování programu Ekoškola v České republice.  My jsme se k oslavě připojili již po čtvrté.

 A opět to bylo pouze na členech Ekotýmu, jaký program pro ostatní žáky školy připraví. Tentokrát měli k dispozici i projekční plátno, takže nejprve žáci shlédli krátký film o činnosti Ekotýmu v minulém roce, pak si jednotlivé skupinky (energie, voda, doprava, prostředí a odpady) připravily nejen povídání, ale i prezentaci zaměřenou na jejich oblast. Na závěr vždy měly připraveny i otázky pro posluchače, aby si ověřily, jak pozorně je sledovali. Po počátečních problémech s ozvučením se nakonec program vydařil a všem členům Ekotýmu za přípravu programu patří poděkování.Ekotým se v tomto školním roce sešel již dvakrát. Zájem o práci v Ekotýmu je opravdu veliký, tolik členů jsme ještě v minulosti neměli! Obě schůzky byly především organizační – dohodlo se složení výboru: předsedkyně budou tentokrát dvě – Adéla Krátošková z IX.B a Kristina Hrušková z IX.A, bodování tříd se ujmou Tereza Nováková a Tereza Škrabáková z VIII.B,  informovat ostatní o činnosti Ekotýmu by měly Aneta Hendrychová  a Laura Kemerová z V.A. Zápisky si vzala na starost Natálie Dufková z IX.B. Všichni se již také stihli rozdělit do pracovních skupinek a seznámili se se svými vedoucími, se kterými se budou postupně připravovat na Světový den Ekoškol. Od prvního říjnového týdne začne opět bodování tříd II. stupně -  doznalo některých změn, například se bude hodnotit, zda nejsou ve třídách zataženy žaluzie a nesvítí se. Dále budeme pokračovat ve sběru víček, v  Recyklohraní, v akci Papír za papír atd.
2014/2015

Bodování tříd II. stupně vyhrála s velkou převahou třída IX.A, za odměnu půjde na bowling.
Zástupci Ekotýmu se zúčastnili slavnostního předání titulu Ekoškola naší škole v Senátu Parlamentu ČR. Mimo jiné jsme si mohli prohlédnout reprezentační prostory Senátu i nahlédnout na jednání senátorů a také se blíže seznámit se zástupci jiných Ekoškol. V pořadí již třetí titul nám byl udělen na čtyři roky.
Poslední akcí Ekotýmu v tomto roce byl Den činu. Třídy, které se ho zúčastnily, pomohly uklidit větve prořezaných stromů a keřů na zahradě i posbírat nepořádek v okolí školy.
Za celý školní rok se nám podařilo nasbírat 170 kg plastových víček, které jsme odevzdali. Získané prostředky věnujeme na odměny žákům.

Všem členům Ekotýmu děkujeme za práci v letošním školním roce a těšíme se na nové členy v září.


Obhájili jsme titul EKOŠKOLA!!!

23. března naši školu navštívili auditoři ze sdružení TEREZA, které má v České republice na starosti program Ekoškola. Celou naši školu si pečlivě prohlédli, debatovali se všemi členy Ekotýmu, hovořili s paní ředitelkou i koordinátorkou programu. Naše škola se jim líbila, na odstranění zjištěných nedostatků již Ekotým pracuje. A pak nám přišla úžasná zpráva, že jsme titul EKOŠKOLA již potřetí obhájili.

Ekotým ale tímto pracovat nepřestal, nyní ve spolupráci se žáky 9. tříd připravuje pro žáky I. stupně Koloběžkiádu. A také k 10. výročí fungování programu Ekoškola v České republice nacvičuje „Tanec sedmi kroků“ Ekoškoly.


Skupinka Odpady uspořádala v listopadu pro žáky 1. tříd soutěž ve třídění odpadu. Nejprve si prvňáčci zopakovali, jak správně třídit, potom soutěžili. Dětem i paní učitelkám se akce líbila.

V prosinci se celý Ekotým pustil do organizace Vánočního jarmarku. U stánku Ekotýmu pak prodávali členové Ekotýmu knížky, propisky a diáře poskytnuté fondem Sidus, který podporuje dětská oddělení nemocnic. Za velkou pomoc při technickém zajištění jarmarku patří dík i žákům IX. A.

Na začátku ledna v rámci Dne otevřených dveří proběhla prezentace naší školy jako Ekoškoly. Ve vestibulu školy byly promítání filmy o tom, jak program Ekoškola funguje na naší škole, dvakrát pak měla přednášku předsedkyně našeho Ekotýmu.

Bodování tříd II. stupně za 1. pololetí muselo zůstat nevyhodnoceno – bohužel členky Ekotýmu, které měly bodování na starosti, nebodovaly pravidelně. Ve třídách již máte nové bodování, nyní se ho ujaly Nikola Brabcová a Markéta Čachotská, které s ním již mají zkušenost z loňského roku.

Jistě jste si všimli, že na základě připomínky skupinky Odpady, přibyly na chodbách a ve vestibulu velké koše na tříděný odpad. Prosíme tedy o jejich správné využití. Také prosíme všechny třídy, aby pečlivěji naplňovaly krabice do akce Papír za papír – nepatří tam např. kartonové obaly. A samozřejmě také plastové láhve, pytlíky,propisky… to vše potom musejí ti, kteří krabice do kontejneru vynášejí, z krabic vybírat. A na základě připomínky skupinky Energie vám ve třídách přibyly k vypínačům výzvy, abyste zhasínali. Neustále totiž řešíme zatažené žaluzie a zbytečné svícení.


Světový den Ekoškol

Jak jistě víte, naše škola je zapojena do mezinárodního ekologického programu Ekoškola. I v letošním roce byl 7. listopad vyhlášen jako Světový den Ekoškol, tentokrát se ještě slavilo 20 let fungování Ekoškol ve světě. My jsme se ke Světovému dni Ekoškol připojili již potřetí.

V letošním roce Ekotým pracuje v pěti skupinkách podle zaměření na určitou ekologickou oblast: odpady, energie, voda, prostředí a doprava. A právě tyto skupinky si zcela samostatně připravily pro své spolužáky poučná povídání třeba o správném třídění odpadu, o nutnosti šetření vodou i energií, o nutnosti udržování neznečištěného prostředí i o alternativních způsobech dopravy. Nechyběly otázky i názorné ukázky. Například dobrovolníci vybírali mezi vodou balenou a kohoutkovou a věřte, nebo ne, ale vždy podle chuti zvítězila voda kohoutková. Diváci se nadšeně zapojovali, za správnou odpověď na ně totiž čekala malá sladkost. Dětem i pedagogům se připravený program moc líbil, všichni oceňovali zejména samostatnost a nápaditost účinkujících. Pevně věříme, že si diváci alespoň něco zapamatovali a odnesli do každodenního života. Škoda, že nás zlobila technika, musíme pro příští akci vybrat prostor s lepší akustikou.


 • Ekotým se v tomto školním roce již sešel na své první schůzce. Ta byla především organizační – dohodlo se složení výboru: roli předsedkyně převzala Markéta Čachotská z IX.A, bodování tříd se ujmou Denisa Reichertová z VIII.A a Eliška Balogová z VIII.B,  informovat ostatní o činnosti Ekotýmu by měly Kristina Hrušková z VIII.A a Adéla Krátošková z VIII.B. Zápisky si vzali na starost Nikola Brabcová a Daniel Batovanja, oba z IX.A. Všichni se již také stihli rozdělit do pracovních skupinek a postupně začali ujasňovat plán činnosti na letošní školní rok. Bude velmi náročný, již potřetí nás čeká obhajoba titulu Ekoškola. Hned v listopadu bude Ekoškola slavit 20 let svého fungování ve světě a my se již tradičně připojíme ke Světovému dni Ekoškol programem Ekotýmu pro všechny žáky školy. Samozřejmě budeme pokračovat v již zaběhnutých aktivitách – Recyklohraní, Papír za papír, vánoční jarmark, Den činu atd.


2013/14

Ekotým přeje hezké prázdniny!
 • 28. dubna se ke Dni Země uskutečnil Den činu – žáci 5. až 8. ročníků uklízeli okolí školy, především pak školní zahradu
 • díky Tereze Varhanové a Martinu Zedníkovi se podařilo natočit dva filmy – jeden o naší škole a druhý věnovaný programu Ekoškola, shlédnout jej mohli návštěvníci školy v rámci Dne otevřených dveří
 • Ekotým a žáci IX. A v květnu uspořádali Koloběžkiádu pro I. stupeň, podle ohlasů se akce líbila a doufejme, že ji v příštím roce zopakujeme
 • žáci na I. stupni vybrali nečekané množství finančních prostředků na sponzorování zvířete v ZOO:třída III. A sponzoruje kombu ušatou, třída III. C sojkovce šedohnědého a zbytek I. stupně sponzoruje Adaxe
 • skončilo bodování tříd na II.stupni, vyhrála IX. A těsně před VIII. A – obě třídy půjdou za odměnu do kina
 • v rámci akce Papír za papír jsme již podruhé naplnili kontejner, ale na vyhodnocení množství sebraného papíru si ještě musíme počkat
 •  Ekotým pokračuje v hlášení Ekookének, vyhlásil opět sbírku prostředků na sponzorování zvířat v ZOO. Pokračuje v bodování tříd na II. stupni, pracuje na přípravě Koloběžkiády pro I. stupeň a podílí se na natáčení filmu o naší škole. Stále pokračuje akce papír za papír, pochvalu za aktivitu zaslouží především žáci I. stupně, kteří dodávají i malé balíčky sběru z domova (noviny, letáky). Ke Dni země proběhne již tradiční Den činu, kdy se žáci školy budou podílet na úklidu okolí školy. Ekotým, tedy přesněji skupinka zabývající se prostředím, vyzývá všechny třídy na II. stupni k vylepšení výzdoby kmenových tříd. Vždyť by nám přeci nemělo být jedno, v jakém prostředí trávíme velkou část našeho dne.
 • Bodování tříd za I. pololetí vyhrála třída IX. A těsně před VIII. A, žáci obdrží drobné odměny, soutěž samozřejmě bude pokračovat i v druhém pololetí. Také budeme pokračovat ve výzdobě chodeb – nyní je na řadě IV. patro, obnovili jsem také hlášení Ekookének.

  Obrázky pro Tondu

  Třídy z I. stupně naší školy se zúčastnily soutěže „Obrázky pro Tondu“. Do soutěže se zapojilo celkem 182 převážně základních škol. Děti nakreslily téměř 12 tisíc obrázků, porota pak vybírala vítězné obrázky ve 12 ti kategoriích. Eliška Charvátová z V.A získala první místo v kategorii Třídění odpadu v domácnosti. Moc gratulujeme, je to opravdu obrovský úspěch. Díky ní třída V.A vyhrála jednodenní výlet.

  Vánoční jarmark

  17. prosince se Ekotým podílel na organizaci Vánočního jarmarku, krásnou výzdobu zajistili žáci z I. stupně. Všechny třídy si připravily vánoční výrobky, které byly velmi rychle rozprodány, občerstvení v kuchyňce pak nabízela třída IX.A. Zástupci Ekotýmu prodávali předměty poskytnuté Fondem Sidus, které takto získané finanční prostředky posílá např. Pediatrické klinice Fakultní nemocnice v Motole.

 • V říjnu a na začátku listopadu měl Ekotým nejvíce starostí s přípravou Světového dne Ekoškol. Ale to samozřejmě nebylo všechno. Třídy z prvního stupně se zapojily do výtvarné soutěže s Tondou obalem. Pokračovala také výzdoba chodeb ve II.patře, pokračuje také akce „Papír za papír“. Nově se začala sbírat plastová víčka pro nemocného pětiletého Vašíka, který potřebuje nový vozík. I v letošním roce chceme sponzorovat zvířata v ZOO, žáci II. stupně chtějí finanční prostředky získat prodejem výrobků na vánočním jarmarku, na jehož organizaci se Ekotým opět podílí. Srdečně Vás zveme 17. prosince!
Světový den Ekoškol
 • Jak jistě víte, naše škola je zapojena do mezinárodního ekologického programu Ekoškola. A stejně jako v loňském roce byl 7. listopad vyhlášen jako Světový den Ekoškol. To znamenalo, že Ekoškoly na celém světě se mohly k tomuto dni připojit nějakou ekologickou akcí. A protože se v loňském školním roce program našeho Ekotýmu pro ostatní žáky školy líbil, i tentokrát připravil Ekotým všem zajímavé dopoledne. Náš Ekotým letos pracuje již v pěti pracovních skupinkách podle zaměření na určitou ekologickou oblast: odpady, energie, voda, prostředí a nově doprava. A právě tyto skupinky si zcela samostatně připravily pro své spolužáky poučná povídání třeba o správném třídění odpadu a o jeho minimalizaci, o šetření vody, o obnovitelných zdrojích energie, o nutnosti udržování neznečištěného prostředí i o ekologických dopadech různých způsobů dopravy. Vše formou zábavných scének, ukázek a anket. Diváci se nadšeně zapojovali, za správnou odpověď na ně totiž čekala malá sladkost. S ozvučením tělocvičny pomohli opět žáci 9. ročníku. Dětem i pedagogům se připravený program moc líbil, všichni oceňovali zejména samostatnost a nápaditost účinkujících. Pevně věříme, že si diváci alespoň něco zapamatovali a odnesli do každodenního života.
 • I v letošním školním roce bude na naší škole pracovat Ekotým. Na své první schůzce se již podařilo dohodnout téměř celé složení výboru: předsedkyní bude Tereza Varhanová z IX.A, hlavní bodující soutěže tříd II. stupně bude Markéta Čachotská z VIII.A, informace o práci Ekotýmu si vezme na starosti Kristýna Lejsková z VIII.A. Všichni členové Ekotýmu se opět rozdělili do pracovních skupinek, k již zavedeným - voda, odpady, energie a prostředí - nově přibyla skupinka doprava. Všechny skupinky sice momentálně pracují na plánu činnosti pro tento školní rok, ale některé akce již běží. Prvního úkolu z Recyklohraní se ujala III. C, která již také pracuje na obnově svého záhonku. Dále se naše škole rozhodla zapojit do akce „Papír za papír“, takže všechny třídy, včetně družin, obdržely popsané krabice na sběr papíru. Za odevzdané kilogramy starého papíru potom můžeme získat potřebné výrobky z papíru – sešity, čtvrtky, papíry,… Budeme samozřejmě pokračovat ve výzdobě chodeb – nejprve by mělo být dokončeno 3. patro, následovat bude 4. patro. Čeká nás tedy spousta práce…


  2012/13


  26.6.2013 se díky iniciativě Ekotýmu podařilo uspořádat první školní jarmark. Počasí nám bohužel nepřálo - školní hřiště bylo plné kaluží a každou chvíli pršelo. Stánky pracovních skupinek Ekotýmu i stánky jednotlivých tříd byly umístěny v první patře, vystoupení skupiny břišních tanců i Hip-hopu proběhla v malé tělocvičně a na závěr jarmarku na schodech vystoupil pěvecký sbor. Prostoru bylo opravdu málo a rodiče přišli k naší velké radosti v hojném počtu, takže chvílemi ani nebylo možné se posunout od stánku ke stánku. Ale nakonec snad všichni našli to, co hledali. Peníze, které třídy prodejem výrobků získaly, putují na povodňová konta (především do ZOO, ale i do Krkonoš), na Dětskou onkologii FN Motol, na Boj proti AIDS, na UNICEF - Dobrý start do života, do třídních fondů na výtvarné potřeby,.... Moc všem rodičům děkujeme za aktivní účast a těšíme se, že akci zopakujeme.


 • 17.6.2013 jsme se zúčastnily slavnostního předávání titulu Ekoškola na Právnické fakultě. Sdružení Tereza připravilo pro všechny školy zajímavý program - hry pro žáky, kurz fotografování s profesionálním fotografem, relaxační aktivity,... Vzhledem k u nás probíhajícímu týdnu výletů se za Ekotým zúčastnila jenom Terka Varhanová. Vlajku i certifikát jsme proto symbolicky předaly předsedkyni Ekotýmu na jeho poslední letošní schůzce ve sborovně školy. Také všichni členové Ekotýmu obdrželi drobné dárky jako poděkování za aktivní práci. S odcházejícími deváťáky jsme se rozloučili, s ostatními budeme v činnosti pokračovat v příštím roce.

 • Žáci 2.C založili záhonek na školní zahradě

 • Sbírka na sponzorování zvířete v ZOO byla ukončena. Tentokrát se zapojily pouze třídy z I. stupně: nejvíce peněž vybrala třída II.A, která se rozhodla sponzorovat lori mnohobarvého a III.A, která si zvolila papouška nádherného. Bodlín telfairův je savec, na kterého přispěl I. stupeň jako celek. Zoologická zahrada tentokrát za adopci zvířat poskytla jednorázové dětské vstupenky, které obdržely paní učitelky II. A a III.A. Adopční listiny i fotografie nových adoptovaných zvířat si můžete prohlédnout na chodbě v 1. patře.
 • Výzdoba chodeb se konečně začala realizovat – ve třetím patře si již můžete prohlédnout Zemi, Venuši a rozkreslený Jupiter a Saturn. Malování je časově velmi náročné, takže musíte být trpěliví, ale určitě se i na vaší třídu dostane. Děkujeme mamince Nikoly BRABCOVÉ ze VII.A paní Janě BRABCOVÉ za věnování barev v hodnotě 5000,- Kč.

 • Vzhledem k rozmarům počasí máme zatím na zahradě záhonky II. C, ale i zástupci Ekotýmu ze skupinky prostředí pilně vybírají sazeničky a kluci z IX.A si masírují svaly, aby mohli záhonky připravit.

 • Z iniciativy Ekotýmu uspořádáme pro rodiče 26.6.2013 odpoledne školní jarmark. Ekotým si připraví 4 stanoviště podle pracovních skupinek (voda, energie, odpady a prostředí) a pokusí se v krátkých přednáškách rodiče seznámit s některými ekologickými tématy. Měly by se připojit třídy z prvního i druhého stupně se svými stánky a pěvecký sbor. Těšíme se…

 • Opět máme titul Ekoškola! Na podzim jsme znovu zažádali o titul Ekoškola, takže nás navštívily auditorky ze Sdružení Tereza. Celou naši školu si prohlédly, vyzpovídaly Ekotým i pedagogy. Moc se jim u nás líbilo, takže jsme doufali, že to tentokrát snad dopadne dobře. A bylo to opravdu tak, do školy přišel dopis potvrzující získání titulu. Hurá!

 • Jak jistě víte, naše škola je zapojena do mezinárodního ekologického programu Ekoškola. V letošním roce byl 7. listopad vyhlášen jako Světový den Ekoškol. To znamenalo, že Ekoškoly na celém světě se mohly k tomuto dni připojit nějakou ekologickou akcí. I naše škola se přihlásila a Ekotým si připravil pro všechny žáky zajímavý program. V letošním roce Ekotým pracuje ve čtyřech skupinkách podle zaměření na určitou ekologickou oblast: odpady, energie, voda a prostředí. A právě tyto skupinky si zcela samostatně připravily pro své spolužáky poučná povídání třeba o správném třídění odpadu, o koloběhu vody, o šetření energií, o nutnosti udržování neznečištěného prostředí. Dále pak zábavné scénky, otázky i názorné ukázky. Například dobrovolníci vybírali mezi vodou balenou a kohoutkovou a věřte, nebo ne, ale vždy podle chuti zvítězila voda kohoutková. Diváci se nadšeně zapojovali, za správnou odpověď na ně totiž čekala malá sladkost. Velmi zajímavá byla přednáška o úsporných svítidlech – o vhodnosti jejich používání, životnosti, energetické náročnosti a správné likvidaci. Technicky akci pomohli připravit žáci 9. ročníku – zajistili ozvučení tělocvičny, fotografovali a natáčeli. Dětem i pedagogům se připravený program moc líbil, všichni oceňovali zejména samostatnost a nápaditost účinkujících. Pevně věříme, že si diváci alespoň něco zapamatovali a odnesli do každodenního života.

 • V závěru loňského školního roku jsme se dozvěděli, že se nám titul Ekoškola nepodařilo obhájit. Auditoři byli nespokojeni s formální stránkou Analýzy naší školy a Plánem činnosti, který obsahoval i všeobecnou enviromentální výchovu, správněji měl být zaměřen na konkrétní opatření ke zlepšení ekologického dopadu chodu naší školy. Ve všech ostatních kritériích jsme požadavky splňovali. A tak jsme získali alespoň ocenění „Škola na cestě za titulem“. Na poslední schůzce Ekotýmu jsme se všichni dohodli, že se pokusíme nedostatky napravit a titul obhájit. A hned se začátkem nového školního roku jsme se pustili do práce: nově rozdělili role v Ekotýmu - kromě předsedy (Vendula Miňovská IX.A),zapisovatele (Nikola Beránková XI.A), hlavního bodujícího (Tereza Varhanová VIII.A), jsme vybrali i informátora (Dmitry Kovaleko IX.A). Ale především se všichni členové Ekotýmu začlenili do pracovních skupinek voda – energie – odpady – prostředí a určili svého vedoucího. Skupinky teď pracují na naplánování akcí jenom pro svoji oblast. Bodování tříd doznalo také drobné úpravy – budeme bodovat od 1. října jedenkrát týdně, nově se bude hodnotit i hluk ve třídách (hlukoměr již máme připravený), zpřísní se bodování třídění odpadu. A 7. listopadu nás čeká Světový den Ekoškol, doufejme, že si pro všechny Ekotým stihne připravit nějaké překvapení…

2011/12
 • 20. dubna 2012 již tradičně proběhl na naší škole Den činu pořádaný ke Dni Země. Žáci se snažili upravit okolí školy, fotky najdete v Ekofotogalerii.

 • 18. dubna 2012 se členové Ekotýmu ze 4. až 7. tříd zúčastnili zajímavého výukového pořadu ve sdružení Tereza. Tématem bylo Tmelení týmu a Informování o činnosti Ekotýmu. Vše bylo připraveno hravou formou tak, aby se členové Ekotýmu lépe poznali a naučili se spolupracovat. Všem se v Tereze líbilo.

 • 11. a 12. dubna 2012 se uskutečnil pro žáky 1. – 6. ročníků Den s Tondou – pořad věnovaný třídění a recyklaci odpadů.

 • 12. ledna 2012 byla odvysílána v televizi Metropol v rámci pořadu Supermáma reportáž o naší škole. Do pořadu o programu Ekoškola byl zařazen rozhovor s paní ředitelkou o našich ekologických aktivitách. Naše škola je totiž jednou ze sta škol v České republice, které získaly mezinárodní titul Ekoškola.

 • Pro Běh

Základní škola, Praha 10,
Nad Vodovodem 460/81,
příspěvková organizace


Nad Vodovodem 460/81
108 00 Praha 10

Telefon:
274 772 669

E-mail:
zsnadvodovodem@zsnadvodovodem.cz

ID datové schránky: 476xib4

ZŠ nad Vodovodem
 https://zsnadvodovodem.bakalari.cz/bakaweb/next/login.aspx

Created by © 2014 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy