Login

Aktuality

2019/2020

Ekotým

Od 11. 3. 2020 byly školy vzhledem k epidemiologické situaci uzavřeny, takže Ekotým bohužel musel zrušit všechny naplánované i již připravené akce na druhé pololetí. Vše zkusíme dohnat v příštím školním roce!

Soutěž Voda a klimatická změna 2020

V březnu se skupinka žáků II. C zapojila do výtvarné soutěže ke Světovému dni vody, kterou vyhlašuje Ministerstvo zemědělství. Letos nesla název Voda a klimatická změna a měla vést děti k tomu, aby si uvědomily význam vody a také to, jak je důležité s vodou šetřit - v důsledku růstu světové populace i v důsledku změny klimatu význam vody stoupá.

Soutěž pro 3. až 9. třídy o nejlépe zpracovaný Ekokodex

Během podzimu Ekotým vyhlásil soutěž pro žáky 3. až 9. tříd o nejlépe zpracovaný Ekokodex. Do soutěže se zapojili žáci téměř všech tříd II. stupně a některých tříd I. stupně. Některé třídy vytvořily jeden společný návrh, v jiných třídách děti pracovaly samostatně a do soutěže pak vybraly Ekokodex, který se jim zdál nejlepší. Výtvarná díla byla velmi pěkná, takže komise, složená z paní ředitelky, koordinátorky programu Ekoškola, paní učitelky výtvarné výchovy a předsedkyně Ekotýmu, měla nelehkou úlohu. Na I. stupni nejvíce bodů získal návrh V. B, druhá se umístila V. C a třetí místo obsadila IV. B. Zvláštní ocenění bylo uděleno třídě II. C, která mimo soutěž dodala velmi zdařilý obrázek. Na II. stupni zvítězil návrh VIII. B, druhé místo obsadila IX. B a na místě třetím skončila se svým návrhem třída VII. B. Žáci všech vítězných tříd obdrželi sladkou odměnu. Všem účastníkům soutěže děkujeme a vítězům gratulujeme.


Světový den Ekoškol

A ve čtvrtek 19. prosince Ekotým tradičně zorganizoval oslavu Světového dne Ekoškol. Program byl opět pro žáky od čtvrtých do devátých tříd. Každá pracovní skupinka měla svoje stanoviště, kde se žáci něco nového dozvěděli, svoje znalosti pak uplatnili při řešení kvízů, křížovek i praktických úkolů. Jedno stanoviště bylo stanoviště Ekotýmu, kde žáci mimo jiné shlédli časosběrný  film, který zachycoval všechny akce Ekotýmu v minulém školním roce a byl zakončen oslavou obhájení titulu Ekoškola. V soutěžích si na I. stupni nejlépe vedla třída IV. C, na druhém místě skončila třída V. A a na třetím třída IV. B. Na druhém stupni nejlepší znalosti prokázali žáci VIII. A, druzí byli žáci IX. A a třetí pak žáci VI. C. Nejlepší třídy dostanou drobnou odměnu.

Vánoční jarmark

Ve středu 18. prosince se opět konal Vánoční jarmark. Zahájení Jarmarku se letos odehrálo před školou vystoupením kroužku sportovního aerobiku pod vedení paní Evy Strakošové. Každá třída měla k dispozici stánek, kde nabízela spoustu krásných výrobků, které se velmi rychle vyprodaly. Velký zájem byl i o občerstvení, které v kuchyňce společně připravili žáci obou devátých tříd. Členové Ekotýmu se i letos ujali prodeje výrobků zaslaných Fondem Sidus (tentokrát náramků se zvířátky podle výběru), který takto podporuje dětská oddělení nemocnic. Na svém stánku také Ekotým seznamoval zájemce s fungováním Ekotýmu na naší škole. Závěr jarmarku patřil sboru pod vedením paní učitelky Daniely Volejníkové. Chtěla bych poděkovat všem žákům, kteří se podíleli na technickém zabezpečení jarmarku.

Soutěž o nejhezčí třídu

Na začátku prosince komise ve složení paní ředitelka, koordinátorka programu Ekoškola, paní učitelka výtvarné výchovy a předsedkyně Ekotýmu vyrazila na prohlídku tříd na II. stupni. Každý člen komise bodoval tajně a samostatně, body se pak sečetly. Nejvíce bodů získala třída VII. B, na druhém místě skončila třída VI. B a třetí místo obsadila IX. A. Třída VII. B se za odměnu podívá do planetária, třída VI. B získala hru Activity a třída IX. A obdržela sladkou odměnu.

Světový den potravin

V prosinci jsme se dozvěděli výsledky soutěže o nejvtipnější bannery ke Světovému dni potravin. Velmi nás potěšilo, že 1. místo získala skupinka žáků ze VII. B, 2. místo skupinka ze VI. C a 3. místo skupinka ze VI. B. Všichni obdrželi drobné ceny z fair-trade obchodu. Gratulujeme!


Ekotým již začal společně pracovat. V současné chvíli probíhá výtvarná soutěž o nejlépe vypracovaný Ekokodex pro 3. až 9. třídy. Na druhém stupni se jeho vypracování žáci věnují v rámci výtvarné výchovy. Nejhezčí práce za každou třídu je možné odevzdávat do konce prosince. Také by žáci II. stupně měli zapracovat na zkrášlení svých tříd, neboť konec listopadu, a tím pádem i vyhodnocení soutěže, se blíží. V polovině října se naše škola připojila ke Světovému dni potravin, kdy se 6. a 7. třídy při hodinách výchovy ke zdraví spolu s paní učitelkou Filipiovou věnovaly problematice plýtvání potravin, nákupu lokálních a sezónních produktů, fair-trade obchodu,… Žáci také měli vymyslet vtipné bannery k tomuto tématu – nejlepší jsme odeslali do soutěže. V současné chvíli již Ekotým pracuje na přípravě Světového dne Ekoškol, který se uskuteční ve čtvrtek 19. prosince. A samozřejmě den předtím, již tradičně poslední středu před Vánocemi, připraví Ekotým Vánoční jarmark, na který Vás srdečně zveme.Ekotým se v letošním školním roce sešel už třikrát a zdá se, že jsme konečně kompletní a všechny třídy od 4. do 9. ročníků mají v Ekotýmu už své zástupce. Je jich celkem 42, což je opět velmi vysoké číslo a svědčí to o tom, že fungování Ekotýmu na naší škole zajímá hodně žáků. Předsedkyní Ekotýmu je opět Aneta Hendrychová z IX. A, která všechny členy rozdělila do jednotlivých pracovních skupinek. Na konci loňského roku jsme obhájili titul Ekoškola, ale to neznamená, že bychom teď nemuseli nic dělat, ba naopak. Hned jsme se domluvili na tradičních akcích jako je kontrola nebo bodování tříd na II. stupni, ale také jsme vyhlásili soutěž o nejlépe výtvarně zpracovaný Ekokodex (pro 3. až 9. třídy) a soutěž o nejhezčí třídu na II. stupni. A samozřejmě budeme opakovat i další oblíbené akce pořádané Ekotýmem – Světový den Ekoškol, Vánoční jarmark, Koloběžkiádu, Den Země, atd.

 

Nástěnka

Ve dnech 29.6. a 30.6.2020 je vyhlášeno ředitelské volno.
Základní škola, Praha 10, Nad Vodovodem 81/460
ZŠ nad Vodovodem
stranka-virtualni-prohlidka-65
 https://zsnadvodovodem.bakalari.cz/bakaweb/next/login.aspx

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy