logotyp
Login

Archiv

2022/23

Soutěž ve hledání památných stromů

Ekotým poprvé vyhlašuje soutěž na prázdniny  - hledejte při svých výletech památné stromy, fotografujte je, něco o nich napište a pošlete na eliska.novotna@zsnadvodovodem.cz. Nejaktivnější soutěžící odměníme!

Slavnostní předávání mezinárodního titulu Ekoškola

Ve čtvrtek 22. června se zástupci Ekotýmu zúčastnili slavnostního předávání mezinárodního titulu Ekoškola v Brožíkově sále na Staroměstské radnici. Mezinárodní certifikáty předávali mimo jiné i zástupci ministerstev školství a životního prostředí a také zástupce Organizace spojených národů. Tento prestižní titul nám byl udělen již popáté, přesto si uvědomujeme, že máme stále co měnit a zlepšovat. Ve druhé části jsme si vyslechli zajímavou přednášku studenta z organizace Telperion, děti si mohly zahrát klimatickou hru.

Poslední schůzka Ekotýmu

Ekotým se sešel na poslední schůzce, kde zhodnotil svoji práci za celý školní rok. Byl to rok velmi náročný, ale podařilo se nám obhájit titul Ekoškola. Domluvili jsme se, že zkusíme na prázdniny vyhlásit soutěž ve hledání památných stromů. A také na tom, že bychom se mohli příští rok zaměřit na novou oblast – šetrného spotřebitele - a také zkusit, jestli by se nám nepodařilo něco změnit s naší školní zahradou.

Tonda Obal

V týdnu od 12. do 16 června se několik tříd z prvního i druhého stupně zúčastnilo zajímavého programu Tonda Obal na cestách. Žáci se dozvěděli, jak správně třídit a jak je možné dále odpad využívat.

Třiďme odpad

Tato soutěž se nepovedla vyhodnotit, neboť získané bodování bohužel zástupkyně Ekotýmu ztratila a již nebyl čas bodování opakovat.

Bodování tříd

Během celého školního roku probíhalo na I. i II. stupni bodování tříd. Zástupci Ekotýmu kontrolovali třídění odpadu, vytažené žaluzie a zhasnutá světla, hodnotili prostředí tříd i měřili o přestávkách hluk ve třídách. Na prvním stupni si nejlépe vedla třída III. A, na druhém stupni třída VIII. A. Všechny výsledky jsou ve výše uvedených tabulkách, první tři třídy na každém stupni získaly odměnu.

Kampaň obyčejného hrdinství - vyhodnocení

Naše škola se ke Kampani obyčejného hrdinství připojila v týdnu od 1. do 7. května, deníčky byli k dispozici na webu. Účast byla bohužel velmi malá, zřejmě byl nevhodně zvolený termín – žáci totiž často zaměňovali anketu, kterou připravil Ekotým, s touto kampaní. Navíc někteří členové Ekotýmu poukazovali na nesplnitelnost některých výzev  - mají kroužky, takže nemohou být venku 3 hodiny, nemůžou finančně přispívat, či podepisovat petice. Nevzdáváme to a doufáme, že se nám příští rok podaří zapojit více dětí i dospělých.

Vodovod pro UNICEF

Na charitativní akci naší školy Vodovod pro UNICEF předseda Ekotýmu Martin Śprongl seznámil přítomné s fungováním programu Ekoškola na naší škole a s prací našeho Ekotýmu. Stručně vyhlásil výsledky anket Ekotýmu pro pedagogy, žáky a rodiče. Z řad zaměstnanců školy ji vyplnilo 55%, z řad žáků 18% a z řad rodičů také 18%. Pozitivní je, že z těch, kteří anketu vyplnili, se většina snaží chovat ekologicky – minimalizovat odpad, třídit odpad, šetřit vodou, neplýtvat potravinami…. A také připomněl, že v týdnu od 1. května se naše škola připojuje ke Kampani obyčejného hrdinství, kterou pořádá Sdružení Tereza.

Kampaň obyčejného hrdinství

Naše škola se ke Kampani obyčejného hrdinství připojuje v týdnu od 1. do 7. května, deníčky jsou ke stažení na webu. Vyplněné odevzdávejte ve škole zástupcům Ekotýmu nebo zasílejte mailem koordinátorce programu Ekoškola na naší škole.

Koloběžkiáda

Po přestávce způsobené pandemií Ekotým opět zopakoval oblíbenou akci pro žáky 2. až 5. tříd – Koloběžkiádu. Jeden člen Ekotýmu tentokrát při její přípravě přišel s návrhem, že by na některých stanovištích mohli aktivní sportovci představit spolužákům sport, kterému se věnují. A tak kromě tradičního slalomu, štafety a dalších tradičních aktivit s koloběžkou, si mohli žáci zkusit například judo, lacros, pozemní hokej, zatancovat si street dance, prohlédnout si mapy orientačních běžců, zakleknout do startovacích bloků nebo zkusit udělat most. Také si na jednom stanovišti zopakovali zásady první pomoci, na dalším zase dopravní značky a pravidla silničního provozu a zamysleli se nad různými způsoby cestování z hlediska ekologie.


Opět máme Zelenou vlajku!

Již po čtvrté se nám podařilo obhájit prestižní mezinárodní titul Ekoškola, tedy máme v pořadí již pátý titul! Máme obrovskou radost, je to velká odměna za práci celého Ekotýmu, takže jsme ji oslavili velikým dortem. Samozřejmě je to pro nás také velký závazek, nesmíme v naší práci polevit.

 

Den Země 22. dubna

Ekotým Vás srdečně zve na Den Země v Malešickém parku, který pořádá sdružení Naše Malešice. Ekotým tam bude informovat o své činnosti a také bude mít pro návštěvníky připravené různé aktivity.


Soutěž tříd o nejhezčí grafické ztvárnění nového Ekokodexu – výsledky

Komise složená z 8 členů Ekotýmu zastoupených z I. i II. stupně, paní ředitelky, paní učitelky na výtvarnou výchovu a koordinátorky anonymně udělila body Ekokodexům, které si jednotlivé třídy vybraly jako soutěžní. Všechny body byly sečteny dohromady, výsledky jsou v tabulce. Soutěž byla velmi vyrovnaná, Ekokodexy rozmanité, bodovat bylo opravdu nesnadné. První tři třídy na každém stupni obdrží ceny. Moc děkujeme všem za účast v soutěži!

I. stupeň

Celkem bodů

Pořadí

  

II. stupeň

Celkem bodů

Pořadí

I. A

69

9.-11.

  

VI. A

83

2.

I. B

64

14.

  

VI. B

78

3.

I. C

74

8.

  

VI. C

77

4.-7.

II. A

75

5.-7.

  

VII. A

95

1.

II. B

75

5.-7.

  

VII. B

77

4.-7.

II. C

65

13.

  

VII. C

77

4.-7.

III. A

66

12.

  

VIII. A

77

4.-7.

III. B

75

5.-7.

  

 VIII. B

53

10.

III. C

69

9.-11.

  

IX. A

64

9.

IV. A

92

2.

  

IX. B

68

8.

IV. B

82

3.

     

IV. C

69

9.-11.

     

V. A

94

1.

     

V. B

78

4.

     

V. C

60

15.

     

V. D

59

16.

     

 

Audit

Poslední březnový den naši školu navštívila auditorka ze Sdružení Tereza. Nejprve hovořila se všemi členy Ekotýmu, aby zjistila, jak Ekotým u nás funguje. Potom ji několik členů provedlo celou školou. Prohlédla si nástěnky, navštívila třídy, zjišťovala, jaké akce se Ekotým již podařily a jaké ještě v letošním školním roce chystá. Uvidíme, zda se nám podaří obhájit mezinárodní titul a získat Zelenou vlajku.


Anketa Ekotýmu

Ekotým připravil pro pedagogy, žáky i jejich rodiče anketu, ve které jsou připraveny otázky týkající se třídění odpadu, dopravy, šetření energií, vodou i jídlem. Anketa je anonymní, předem moc děkujeme za její vyplnění.

Ukliďme Česko

Naše škola se připojila k celorepublikové úklidové akci Ukliďme Česko - třídy V. D a IV. A uklízely okolí školy.


Den otevřených dveří

Během Dne otevřených dveří Ekotým prezentoval svoji činnost – ve vestibulu školy se promítal film o programu Ekoškola a o zapojení naší školy do tohoto programu. Film připravil předseda Ekotýmu Martin Šprongl.


Sbírka pro Diakonii Broumov

Ekotým opět vyhlašuje od 27. do 29. 3. 2023 sbírku pro Diakonii Broumov – podrobné informace na webových stránkách školy.


Ekotým má svoje placky!

Členové Ekotýmu se dohodli, že si vytvoří vlastní placky. Návrhů se sešlo hned několik, a tak se hlasovalo. Nakonec se placky nechaly vyrobit podle návrhu, který získal hlasů nejvíce.


Jarní kilometry - výsledky

Tradiční soutěž tříd Ekotým vyhlásil na jarní prázdniny, takže se mohlo chodit, běhat, běhat na lyžích i jezdit na kole. Zapojení tříd nebylo tak velké jako na podzim, navíc se některé třídy stále potýkají s tím, že nejsou schopné včas a správně odeslat nachozené kilometry. Pro příští ročník upravíme pravidla pro hlášení výkonů, aby k takovýmto nejasnostem nedocházelo. Opět bylo nutné vzhledem k rozdílnému počtu žáků ve třídách stanovit pořadí podle počtu kilometrů připadajících na jednoho žáka. Nejlépe si vedla třída VI. C (celkem 1221 km, na žáka 55,5 km), která došla do Stäjkë v Albánii. Na druhém místě skončila třída VIII. A (celkem 860 km, 29,7 km na žáka), která se rozhodla navštívit švýcarskou Ženevu. A třetí místo obsadila třída VIII. B (celkem 448 km, na žáka 15,4 km), která dorazila do německého Augsburgu. Žáci těchto tříd opět obdrželi hezké sportovní ceny.  Všechny výsledky si můžete prohlédnout v přiložené tabulce.

Těšíme se na další ročník, do kterého nově zapojíme i žáky pátých tříd!
 

Třída

Kilometry celkově

Průměr na žáka (km)

Cíl

Pořadí

VI. A

25

1,1

 

9.

VI. B

0

0

---

10.

VI. C

1221

55,5

Stäjkë

1.

VII. A

151

6,1

Nová Ves u Kolína

7.

VII. B

186

7,4

Brno

6.

VII. C

174

7,6

Janské Lázně – Černá hora

5.

VIII. A

860

29,7

Ženeva

2.

VIII. B

448

15,4

Augsburg

3.

IX. A

119

4,6

 

8.

IX. B

315

11,25

Bratislava

4.

 

 

Soutěž tříd o nejhezčí grafické ztvárnění nového Ekokodexu

Ekotým vyhlásil soutěž tříd o nejhezčí grafické ztvárnění Ekokodexu – žáci se s ním nejprve seznámí, pak ho výtvarně zpracují a umístí ve své třídě. Porota vybere a odmění nejhezčí provedení Ekokodexu. Pravidla soutěže naleznete vyvěšené ve škole nebo na webových stránkách školy.

Třiďme odpad

Některým žákům se stále nedaří správně třídit odpad a kazí tak snahu těm, kteří třídí zodpovědně. Členové Ekotýmu proto budou v průběhu února až května provádět namátkové kontroly košů umístěných ve třídách. Tyto kontroly poté vyhodnotí a třídy, které si vedly nejlépe, budou odměněny.

Jarní kilometry

Ekotým po dobu prázdnin (tedy od 3. do 12. února) opět vyhlašuje soutěž tříd v chození, běhání, jízdě na kole i běhu na běžkách. Hýbejte se a své výsledky nezapomeňte hlásit třídnímu sčítači a pro kontrolu i panu učitelovi Matyskovi. A nezapomeňte se jako třída domluvit na cíli, kterého jste dosáhli, a ten také včas oznámit. Těšíme se na Vaše výkony!

Co nového v Ekotýmu

Ekotým se dohodnul na textu nového Ekokodexu, můžeme tedy vyhlásit výtvarnou soutěž na jeho grafickou podobu. Podařilo se nám dokončit analýzu školy a sestavit plán činnosti, teď se pokusíme naplánované akce zrealizovat, na některé z nich se již připravujeme. Také si ještě musíme odhlasovat nejlepší grafický návrh na placku Ekotýmu a nálepku nad vypínače.

Výsledky soutěže Hledání studánek 2022/23

Ekotým již podruhé vyhlásil soutěž v hledání studánek. Snažíme se žáky navést k tomu, aby si uvědomili, kde se pro nás tak důležitá voda v přírodě bere, navíc podpořit i jejich pobyt a pohyb v přírodě. Od listopadu do začátku ledna se tedy žáci naší školy snažili najít co nejvíce studánek a pramenů. Celkem se jim podařilo nalézt, vyfotografovat a popsat 76 rozmanitých studánek (sourozenci totiž hledali společně).  Většinou se zapojili již tradiční hledači, velkou máme radost z účasti prvňáčka. Všichni hledači budou odměněni, výsledky si můžete prohlédnout v následující tabulce.

 

Hledač studánek

Třída

Celkový počet

 nalezených studánek

Pořadí

1. stupeň

 

 

 

Antonín Stejskal

I. B

2

2. - 3.

Lucie Pejcelová

IV. A

15

1.

Laura Srpová

IV. B

2

2. - 3.

 

 

 

 

2. stupeň

 

 

 

Jiří Pejcel

VI. A

15

3.

Amálie Vatěrová

VI. A

33

1.

Anežka Rodová

VI. B

7

4.

Barbora Zadinová

VII. A

17

2.

 


Vánoční jarmark

Poslední chystanou akcí Ekotýmu v tomto kalendářním roce byl Vánoční jarmark, ale vzhledem ke zhoršující se epidemické situaci bylo datum konání změněno. Doufáme, že se tedy potkáme na začátku ledna na Tříkrálovém jarmarku. Jarmark se bohužel z technických důvodů nemohl konat ani v náhradním termínu.

Světový den Ekoškol

Na pondělí 19. prosince si Ekotým přichystal akci pro žáky 4. až 9. tříd, kterou se tradičně připojil k oslavě Světového dne Ekoškol. Akce byla velmi náročná, tříd totiž přibývá, pro první stupeň bylo připraveno 7 stanovišť, pro druhý už to muselo být 10 stanovišť. Na těchto stanovištích se žáci dozvěděli o fungování Ekotýmu, zopakovali si správné třídění odpadu i důležitost předcházení jeho vzniku, připomněli si, kde všude a jak se dá šetřit energií, zkusili si rozsvítit lampičku energií z citrónů, uvědomili si důležitost vody pro náš život, ochutnali vodu balenou i z kohoutku, zopakovali si dopravní značky i ekologické způsoby dopravy, ochutnali různé ovoce i zeleninu a seznámili se s důležitostí správného výběru potravin (lokální, sezónní, vhodné pro dobrou životosprávu). Na každém stanovišti třída za správné odpovědi získala body, celkové výsledky budou vyhlášeny po prázdninách a nejlepší třídy budou odměněny. Tabulka s podrobnými výsledky jednotlivých tříd je vyvěšena na nástěnce Ekotýmu.

Fond Sidus

V posledním týdnu před vánočními prázdninami členky Ekotýmu navštívily třídy I. stupně s výrobky, které nám každoročně zasílá Fond Sidus. Děti si mohly zakoupit náramek se zvířátky, magnetickou záložku do knížky, notýsek nebo přívěsek na klíče a tím přispět fondu, který podporuje nemocné děti v celé České republice. Tentokrát se pro fond vybralo téměř 4000,- Kč, všem, kteří přispěli, moc děkujeme.

Hledání studánek

Soutěž ve hledání studánek se v loňském roce účastníkům moc líbila, a tak se Ekotým rozhodl, že ji zopakuje. Vody si musíme vážit, zkusme tedy najít další krásné studánky. Pravidla soutěže naleznete vyvěšená ve škole nebo na webu školy.

Co nového v Ekotýmu

Ekotým intenzivně pracuje – pustili jsme se do přepracování Ekokodexu, aby byl výstižný, jednoduchý a pro všechny snadno zapamatovatelný. Také se na schůzkách věnujeme zhodnocení silných a slabých stránek školy, abychom se mohli lépe zaměřit na to, co se nám nedaří. Někteří pracují na grafických návrzích nových nálepek k vypínačům a placek Ekotýmu, abychom mohli vybrat nejpovedenější. A samozřejmě se připravujeme na Světový den Ekoškol, k jehož oslavě se akcí pro žáky 4. až 9. tříd připojíme 19. prosince.

Měření CO2 ve třídách během výuky

První listopadový týden zástupkyně z Ekotýmu opět kontrolovaly kvalitu vzduchu ve třídách pomocí senzoru Pasco na měření koncentrace CO2 přibližně 10 až 15 minut po začátku hodiny. Výsledky nejsou vůbec dobré, ve většině tříd je koncentrace CO2 poměrně vysoká. To může mít za následek bolesti hlavy, únavu, zhoršenou koncentraci. Je jasné, že musíme šetřit energiemi, ale je potřeba také větrat, a to několikrát během hodiny (samozřejmě i o přestávce) – krátce a intenzivně. Tabulky s naměřenými hodnotami v jednotlivých učebnách jsou na nástěnkách Ekotýmu, aby se s nimi mohli všichni žáci a vyučující seznámit. Měření určitě zopakujeme.

Podzimní kilometry - výsledky

Ekotým již tradičně vyhlásil soutěž tříd v chození, běhání a tentokrát i jízdě na kole. Byl zvolen týden, kdy byly podzimní prázdniny a státní svátek, aby se mohlo zapojit co nejvíce žáků. Chceme, aby pohyb na čerstvém vzduchu byl pro všechny samozřejmostí a upřednostňovali jsme chůzi a jízdu na kole před jízdou dopravními prostředky.

Během týdnu soutěže měly třídní kolektivy z II. stupně dojít, doběhnout nebo dojet na kole co nejdál a vymyslet, jakého cíle se jim podařilo dosáhnout. Kilometry ujeté na kole se počítaly poměrnou částí. Žáci svoje výkony zaznamenávali v mobilní aplikaci, výsledky zasílali zvolenému třídnímu sčítači a pro kontrolu i vyučujícímu tělesné výchovy, kterému tímto děkujeme za pomoc.

Velkou radost máme z toho, že se tentokrát zúčastnily opravdu všechny třídy. Na druhou stranu aktivita některých tříd polevila a počty kilometrů jsou celkově menší oproti předcházejícím soutěžím. Vzhledem k velmi rozdílnému počtu žáků ve třídách bylo opět nutné stanovit pořadí podle počtu kilometrů připadajících na jednoho žáka. Nejlépe si vedla třída VIII. B (celkem 907 km, na žáka 31,3 km), který došla do Amsterodamu. Na druhém místě skončila třída IX. B (celkem 689 km, 24,6 km na žáka), která se rozhodla navštívit Berlín. A třetí místo obsadila třída VI. C (celkem 339 km, na žáka 14,7 km), která dorazila do Salzburgu. Žáci těchto tříd opět obdrželi hezké sportovní ceny.  Všechny výsledky si můžete prohlédnout v přiložené tabulce. Těšíme se na Jarní kilometry!

Třída

Kilometry - celkově

Průměr na žáka (km)

Cíl

Pořadí

VI. A

294

13,4

Norimberk

6.

VI. B

158

7,5

Kudowa-Zdrój

7.

VI. C

339

14,7

Salzburg

3.

VII. A

330

12,7

Würzburg

5.

VII. B

112

4,5

Hradec Králové

9.

VII. C

92

3,8

Hradec Králové

10.

VIII. A

148

5,1

Zadar

8.

VIII. B

907

31,3

Amsterodam

1.

IX. A

317

12,7

Brno

4.

IX. B

689

24,6

Berlín

2.


Potravinová sbírka – poděkování

Děkujeme mnohokrát všem, kteří do sbírky přispěli. Trochu nás mrzí, že množství nasbíraných potravin a drogerie bylo menší, než jsme očekávali. Zejména žáci z druhého stupně se zapojili velmi málo. Zástupci z Potravinové banky si pro vše přijeli a děkovali, že jsme takovou akci zorganizovali.


Potravinová sbírka

Ekotým se připojil k celonárodní potravinové sbírce a vyhlásil sbírku pro Potravinovou banku pro Prahu a Středočeský kraj ve dnech 8. a 9. listopadu. Chceme pomoci lidem, kteří mají potravin nedostatek, a upozornit na často zbytečné plýtvání potravin těmi, kteří tento nedostatek nepociťují.


Podzimní kilometry

Od 21. do 30. října Ekotým opět vyhlásil soutěž tříd v chození, běhání a tentokrát i jízdě na kole. Chceme, aby se žáci naučili upřednostňovat chůzi nebo jízdu na kole před jízdou dopravními prostředky.

Kontrola tříd

Předseda Ekotýmu se ujal kontroly tříd. Zvýšil se nám počet žáků, takže využíváme další místnosti, je nutné, aby proběhla kontrola, zda jsou všude koše na tříděný odpad, teploměry, nálepky na vypínačích, atd., aby se vše mohlo doplnit.

Bodování tříd I. i II. stupně

Od října se rozběhlo bodování tříd, kdy zástupci Ekotýmu kontrolují např. správné třídění odpadu, zhasnutá světla, vytažené žaluzie, prostředí tříd, atd. Dříve tato soutěž probíhala jenom na II. stupni, ale zástupci Ekotýmu z I. stupně se dohodli, že se v letošním školním roce budou hodnotit i třídy mladší. Soutěžit se bude v průběhu celého školního roku, nejlepší třídy budou odměněny.

Další akce Ekotýmu

Ekotým se po pandemii snaží navázat na úspěšné akce, takže na podzim toho máme naplánováno docela hodně a je potřeba vše připravit (Bodování tříd, Kontrolu tříd, Podzimní kilometry, Měření CO2 ve třídách během výuky, Světový den Ekoškol, Vánoční jarmark). Také chceme provést analýzu školy, zamyslet se, co se nám líbí, daří, v čem bychom se mohli zlepšit. A na to potřebujeme více času, takže jsme se dohodli, že se Ekotým bude scházet ráno před výukou.

Den s přírodou

V sobotu 15. října společnost Naše Malešice pořádala v Malešickém lesíku na pikništi Den s přírodou. Náplň celého dne byla pestrá – čištění a výroba ptačích budek, různé workshopy – např. nápady na znovuvyužití oblečení vhodnou úpravou, háčkování, skládání origami ze starých novin, moštování jablek, divadlo společnosti Ekodomov. V průběhu této akce náš Ekotým v rámci projektu „Podpora multikultury v ZŠ Nad Vodovodem“ uspořádal komunitní osvětové setkání. Účastníky setkání seznámil se svojí činností. Předseda Ekotýmu nejprve přítomným vysvětlil, co je to program Ekoškola, jak funguje a co je potřeba, aby škola titul Ekoškola získala. Potom se představili zástupci jednotlivých skupinek. Každá ze skupinek si připravila informace o svých aktivitách a akcích, kterým se věnují v rámci Ekotýmu ve škole a v jejím okolí, a také vysvětlila účastníkům, jak i oni sami se můžou šetrněji chovat k přírodě. Po této prezentaci se Ekotým věnoval aktivitám, které si pro děti i dospělé připravil – třídění a recyklaci odpadu, ankety o dopravě, prostředí, vodě, jídle a energii. Žáci se nebáli hovořit a diskutovat s dospělými na téma životní prostředí. Potom následovala přednáška Ing. Hany Krouské, která představila kroužek Šetrně k přírodě a jeho aktivity. Na názorných příkladech ukazovala, jak můžeme zmenšit negativní dopady našeho chování na přírodu. Zdůraznila důležitost předávání těchto informací mezi generacemi.

Sbírka pro Diakonii Broumov

První akcí Ekotýmu bylo nakonec zorganizování sbírky pro Diakonii Broumov, která proběhla 10. a 11. října 2022. Navázali jsme tak na sbírky organizované již před pandemií. Chceme, aby se starší oblečení ještě znovu použilo - pomohlo potřebným nebo se dále smysluplně zpracovalo. Množství nasbíraného textilu bylo oproti minulým sbírkám menší, zároveň se mnoho rodičů ptalo na to, zda akci budeme opakovat. Zřejmě tedy nestihli oblečení vytřídit, proto tedy sbírku uspořádáme na jaře znovu. Všem, kteří se zapojili, děkujeme.


Ekotým začal pracovat

Ekotým se již sešel na první schůzce. Přivítali jsme mezi sebou čtvrťáky i další nováčky, kteří ještě v Ekotýmu nepracovali. Prvním úkolem je rozdělení do pracovních skupinek a sestavení výboru Ekotýmu. Zatím máme zvoleného předsedu a místopředsedkyni. Letošní rok bude velmi náročný, naše škola bude obhajovat titul Ekoškola. A hned první akce pro veřejnost – osvětové odpoledne věnované životnímu prostředí – nás čeká v průběhu září nebo října.2021/22

Schůzka Ekotýmu na závěr školního roku

Ekotým se sešel na poslední schůzce, na které zhodnotil, co se nám v letošním školním roce povedlo a v čem bychom se měli zlepšit. Těšíme se na další spolupráci v příštím roce i na nové členy Ekotýmu.

Měření CO2 ve třídách během výuky

Na začátku června členky Ekotýmu měřily pomocí senzoru Pasco koncentraci CO2 ve třídách během výuky. Měření probíhalo přibližně 20 minut po začátku hodiny, aby se zjistilo, zda je ve třídách při výuce kvalitní vzduch. Naměřené hodnoty byly umístěny i na nástěnku Ekotýmu ve sborovně školy, aby se s výsledky měření mohli seznámit i všichni vyučující. Přibližně polovina tříd měla vyvětráno velmi dobře, některé třídy téměř vůbec. Je potřeba zajistit správné větrání, aby žáci nebyli unavení, nebolela je hlava a mohli se na výuku dobře soustředit.

Soutěž ve hledání památných stromů - výsledky

Poslední akcí Ekotýmu byla soutěž ve hledání památných stromů. Vypsaná byla nejen pro žáky školy, ale i pro naše zaměstnance. Za úkol bylo nalézt památný strom, vyfotit se u něj a napsat o něm nějakou zajímavost.

Za měsíc nám přišlo do soutěže celkem 24 stromů (případně památných stromořadí), do hledání se zapojili jednotlivci i celé třídy.

Všichni účastníci byli odměněni, výsledky si můžete prohlédnout v následující tabulce. Všem za účast moc děkujeme, vítězům gratulujeme.

 I. stupeň

 

 

 

 

 

Počet památných stromů

1. místo

Laura Srpová, IV. B

3

3. místo

žáci ze tříd IV. A (a VII. A a VII. B)

1

 

 

 

II. stupeň

 

 

 

 

Počet památných stromů

1. místo

Markéta Přibylová, IX. B

6

2. místo

Martin Šprongl, VI. A

3

3. místo

žáci ze tříd VII. A a VII. V (a IV. A)

1

 

 

 

Dospělí účastníci

 

 

 

Počet památných stromů

1. místo

Veronika Kůtková

9

2. až 3. místo

Lenka Filipiová

1

2. až 3. místo

kancelář školy

1

 

Ekoprogram pro žáky 3. tříd

S programem připraveným pro žáky z prvních a druhých tříd, navštívily v květnu členky Ekotýmu i třetí třídy. A opět se dětem i vyučujícím akce velmi líbila.

Kampaň obyčejného hrdinství

Naše škola se do Kampaně obyčejného hrdinství zapojila v týdnu od 2. do 8. května. Účast byla velice malá, myslím, že od účasti žáky odradila nevhodnost a nesplnitelnost některých výzev.

Den činu

Naše se škola se již tradičně připojila k oslavám Dne Země akcí nazvanou Den činu. Tentokrát se žáci 4. ročníku se pustili do úklidu okolí školní budovy, vyčistili školní dvůr i hřiště. Vyhrabali listí, sesbírali odpadky. Škoda, že někteří žáci si hezkého prostředí neváží a odpadky odhazují do křoví. Čtvrťákům moc děkujeme a přejeme si, aby okolí vydrželo dlouho čisté.


Soutěž ve hledání památných stromů

Ekotým vyhlásil soutěž ve hledání památných stromů - pravidla soutěže jsou na hlavní stránce školy.

Kampaň obyčejného hrdinství

Naše škola se opět zapojí do Kampaně obyčejného hrdinství v týdnu od 2. do 8. 5. 2022. Informace i deníček účastníka jsou k dispozici v aktualitách na hlavní stránce školy.

Výtvarná soutěž  - Jak po sobě zanechat co nejméně odpadu – výsledky

Do výtvarné soutěže v tvorbě plakátů - jak správně třídit a jak redukovat množství odpadu – se zapojili jednotlivci i skupinky. Někteří pracovali na plakátech ve škole v rámci výtvarné výchovy, někteří tvořili doma. Účast byla docela velká – sešlo se téměř 40 plakátů, všechny byly velmi nápadité, takže pro porotu bylo obtížné vybrat ty nejzdařilejší. Díla hodnotily zástupkyně z Ekotýmu a jeho koordinátorka, paní ředitelka a paní učitelka Kůtková. Nakonec stanovily následující pořadí:

Nejlepší díla – I. stupeň:

  1. místo              Karin Chloupková, III. C
  2. místo              Julie Palanová, III. C
  3. místo              Sabina Chloupková, III. C

Čestná uznání:         Linda Doubravová, III. C

                              Simon Horký, III. C

 Nejlepší díla – II. stupeň:

  1. místo              Veronika Tošnerová, VII. A
  2. místo              Sofie Mocová, VII. A
  3. místo              Bohumil Hera, VI. A
  4. místo              Lucie Jarolímková, Šimon Jirák, Anna Kuprichtová, Matěj Šulc, VII. A
  5. místo              Adéla Bínová, Viktorie Kudrnová, Lucie Susová, VII. C
  6. místo              Viktorie Kudrnová, VII. C

Čestné uznání          Artem Klymenko, VIII. A

Gratulujeme -  vítězové obdrží hezké ceny, všem moc děkujeme za účast.


Světový den Ekoškol

Členové Ekotýmu se dočkali -  epidemiologická situace se zlepšila, a tak konečně mohli uspořádat pro žáky 4. až 9. ročníků program ke Světovému dni Ekoškol. Každá pracovní skupinka (voda, odpady, energie, prostředí, jídlo a svět, doprava) měla svoje stanoviště, kde formou různých prezentací, soutěží, kvízů a doplňovaček seznamovali ostatní spolužáky se svým tématem. Navíc bylo i stanoviště, kde se dozvěděli veškeré informace o programu Ekoškola a fungování Ekotýmu na naší škole. A ačkoli se akce 2 roky nemohla uskutečnit, takže s ní měli zkušenost pouze někteří členové Ekotýmu, vedli si všichni výborně.

Den činu

Naše se škola se již tradičně připojila k oslavám Dne Země akcí nazvanou Den činu. Tentokrát se žáci 4. ročníku se pustili do úklidu okolí školní budovy, vyčistili školní dvůr i hřiště. Vyhrabali listí, sesbírali odpadky. Škoda, že někteří žáci si hezkého prostředí neváží a odpadky odhazují do křoví. Čtvrťákům moc děkujeme a přejeme si, aby okolí vydrželo dlouho čisté.


Fotografická soutěž  - Člověk a příroda - výsledky

Ekotým vymyslel fotografickou soutěž, do které žáci mohli zasílat fotografie, na kterých by byl zachycen zásah člověka do přírody – například přehrada, továrna, elektrárna,… Fotografie měla být doplněna textem, ve kterém měl soutěžící popsat, jak danou situaci vnímá, zda pozitivně, či negativně, a svůj názor i zdůvodnit.

Zdánlivě jednoduchá soutěž – mobilní telefon připravený k pořízení fotografií nosíme většinou s sebou – nakonec měla jenom jednoho účastníka. Fotografii nedokončené přehrady na horním toku brdské říčky Chumavy s textem zaslala pouze Markéta Přibylová ze třídy IX. B. Za účast moc děkujeme, její snahu samozřejmě oceníme.

Jarní kilometry – výsledky

Soutěž tříd v chození a běhání se stala již akcí pravidelnou. Při výběru termínu pro jarní variantu nám jako ideální připadala doba jarních prázdnin, neboť jsme předpokládali, že to budou mít děti společně se svými rodiči nejvíce času na pohyb venku. Také proto jsme do uznaných způsobů pohybu přidali i běh na lyžích. Předpoklad byl ale mylný, děti na školu zapomněly, scházela i podpora ze stran některých rodičů, takže v několika třídách nezaslal výsledky nikdo, případně jenom třídní učitel. Počty kilometrů jednotlivých tříd jsou oproti předchozím akcím bohužel docela malé.

Při vyhodnocování výsledků bylo opět nutno brát na zřetel počet žáků jednotlivých tříd a pořadí určit podle počtu kilometrů na jednoho žáka. Zvítězila třída VII. A (celkem 570,4 km, průměrně 25,9 km), která došla do Krakova. Na druhém místě skončila třída VII. B (celkem 518,1 km, průměrně 24,7 km), která zamířila do Budapešti. A na třetím se umístila třída IX. B (celkem 554 km, průměrně 16,8 km), která si jako cíl vybrala Curych. Nejlepší třídy obdrží sportovní ceny, všechny výsledky si můžete prohlédnout v přiložené tabulce.

Doufáme, že se do podzimní varianty zapojí více žáků, zvažujeme i započítání kilometrů ujetých na kole.

Třída

Kilometry - celkově

Průměr na žáka (km)

Cíl

Pořadí

VI. A

197,6

7,6

 

4.

VI. B

176,1

7,0

 

5.

VI. C

52,3

2,2

 

7.

VII. A

570,4

25,9

Krakov

1.

VII. B

518,1

24,7

Budapešť

2.

VII. C

0

0

 

8.-9.

VIII. A

81,3

3

 

6.

VIII. B

0

0

 

8.-9.

IX. B

554

16,8

Curych

3.Další vyhlášené soutěže Ekotýmu!

Jsou to Jarní kilometry, fotografická soutěž Člověk a příroda a výtvarná soutěž Jak po sobě zanechat co nejméně odpadu - pravidla jsou na webu školy i vylepená ve škole.


Hledání studánek - výsledky

Naše planeta v současné době bojuje s nedostatkem vody a ne všichni si uvědomují, kde se bere voda. V České republice máme mnoho krásných studánek, docela dost jich můžeme najít i v Praze, proto Ekotým vyhlásil soutěž ve hledání studánek. Soutěž probíhala od 5. listopadu do 3. ledna, žáci měli za úkol najít studánku, vyfotit se u ní a poslat o ní i krátkou informaci – např. kde se studánka nachází, případně nějakou zajímavost.

Do soutěže se zapojilo celkem 8 žáků – čtyři z první a čtyři ze druhého stupně – a objevilo dohromady 64 studánek. Všichni účastníci budou odměněni, výsledky si můžete prohlédnout v přiložené tabulce. Všem za účast moc děkujeme, vítězům gratulujeme.

 

I. stupeň

  

Třída

Počet objevených studánek

1. místo

Amálie Vatěrová

V. A

14

2. místo

Anežka Rodová

V. B

8

3. místo

Marek Malík

IV. B

4

4. místo

Lucie Pejcelová

III. A

2

    

II. stupeň

  

Třída

Počet objevených studánek

1. místo

Markéta Přibylová

IX. B

18

2. místo

Barbora Zadinová

VI. A

9

3. místo

Adéla Hallerová

VI. A

6

4. místo

Alžběta Svobodová

VII. A

3

 

Hledání studánek - další vyhlášená soutěž

Naše planeta v současné době bojuje s nedostatkem vody a ne všichni si uvědomují, kde se bere voda. V České republice máme mnoho krásných studánek, docela dost jich můžeme najít i v Praze, proto Ekotým vyhlásil soutěž ve hledání studánek. Soutěž probíhá od 5. listopadu do 3. ledna, pravidla jsou umístěna na webu školy.

Ekoprogram pro žáky 1. a 2. tříd

Skupinka tří členek Ekotýmu ze 7. ročníku si připravila pro své mladší spolužáky z prvních a druhých tříd program, se kterým je navštěvují v rámci výuky prvouky. Seznamují je s programem Ekoškola a fungováním Ekotýmu na naší škole, vysvětlují jim nutnost šetření vodou, omezování tvorby odpadu, jeho správné třídění. Program je přizpůsoben věku – je připraven hravou formou a dětem i paní učitelkám se velmi líbí.

Fond Sidus - poděkování

V týdnu od 13. do 17. prosince členky Ekotýmu navštívily třídy I. stupně s výrobky, které nám zaslal jako každý rok Fond Sidus. Děti si mohly zakoupit odznáčky a magnetky zvířátek a tím přispět fondu, který podporuje nemocné děti v celé České republice. Akce měla velký ohlas, a přestože jsme museli narychlo další výrobky doobjednat, nakonec se ani na všechny zájemce nedostalo. Celkem se pro fond vybralo 9 000,- Kč. Všem moc děkujeme.
 

Vánoční jarmark – Nadační fond Sidus

Ekotým v prosinci tradičně pořádal Vánoční jarmark, kde žáci jednotlivých tříd prodávali své výrobky. Členové Ekotýmu při něm návštěvníky seznamovali se zapojením naší školy do programu Ekoškola a fungováním Ekotýmu. Ekotým v rámci jarmarku také prodával výrobky Nadačního fondu Sidus, který podporuje nemocné děti v České republice.

Vánoční jarmark se bohužel v letošním roce díky epidemické situaci uskutečnit nemůže, ale rádi bychom prodejem výrobků fondu přispěli. Členky Ekotýmu by ve dnech 13. a 14. prosince navštívily jednotlivé třídy a dětem výrobky nabídly. Jak výrobky vypadají a kolik stojí, si můžete prohlédnout v přiloženém letáku. Budeme moc rádi, pokud zakoupením těchto drobností nemocným dětem pomůžete. Děkujeme.

Světový den Ekoškol

Jednotlivé pracovní skupinky si v současné době připravují program pro žáky 3. až 9. tříd uskutečňovaný v rámci Světového dne Ekoškol. Ten se sice slaví v listopadu, Ekotým však tuto akci pořádá tradičně poslední týden před Vánocemi. Uvidíme, zda nám epidemická situace akci dovolí uspořádat teď v prosinci, případně bychom ji museli přesunout na jaro ven na hřiště.

Podzimní kilometry - výsledky

Na jaře loňského školního roku jsme zorganizovali soutěž tříd „Která třída nejdál dojde za 14 dní“. Soutěž se líbila nejen dětem a pedagogům, ale i rodičům. A tak se Ekotým rozhodl soutěž zopakovat a udělat z ní tradici. Chceme, aby děti pokud možno raději absolvovaly cestu do školy pěšky, ne autobusem nebo autem, odpoledne více času trávily venku aktivním pohybem, nikoli u počítače. Pravidla zůstala stejná, jenom soutěž získala nový název Podzimní kilometry. Termín (poslední týden v září) byl zvolen na dobu, kdy děti měly dostatek volných dnů, aby se mohly hýbat, a počasí bylo ještě příznivé.

Třídní kolektivy z II. stupně měly dojít co nejdál za týden (přesněji za 9 dní) a vymyslet, jakého cíle se jim podařilo dosáhnout. Žáci svoje výkony (chůzi nebo běh) opět zaznamenávali v mobilní aplikaci, výsledky zasílali zvolenému třídnímu sčítači a pro kontrolu i vyučujícímu tělesné výchovy.

Do vyhodnocování výsledků se zásadněji promítnul rozdílný počet žáků v jednotlivých třídách – pořadí tříd podle celkového množství dosažených kilometrů bylo tentokrát odlišné od kilometrů připadajících na jednoho žáka. Nejlépe si vedli žáci třídy VII. B, kteří dohromady ušli nebo uběhli 678 km (na žáka 32,3 km) a dorazili do italské Verony. Na druhém místě skončila třída IX. B – celkem 705 km (na žáka 21,4 km), která došla do Lucemburku. Třetí v pořadí se umístila třída VII. A s 483 km (na žáka 21 km), která „navštívila“ Banskou Bystrici. Žáci těchto tříd opět obdrželi hezké sportovní odměny. Všechny výsledky si můžete prohlédnout v přiložené tabulce.

Akce se líbila, jenom nás mrzí, že se dvě třídy do soutěže nezapojily vůbec. A tak doufáme, že se příště zúčastní opravdu všichni, a společně se těšíme na Jarní kilometry.

 

Třída

Kilometry - celkově

Průměr na žáka (km)

Cíl

Pořadí

VI. A

145

5,6

České Budějovice

7.

VI. B

152

6,3

Trutnov

6.

VI. C

209

8,7

Šumperk

5.

VII. A

483

21

Banská Bystrica

3.

VII. B

678

32,3

Základní škola, Praha 10,
Nad Vodovodem 460/81,
příspěvková organizace


Nad Vodovodem 460/81
108 00 Praha 10

Telefon:
274 772 669

E-mail:
zsnadvodovodem@zsnadvodovodem.cz

ID datové schránky: 476xib4

ZŠ nad Vodovodem