logotyp
Login

Archiv aktuality

Soutěž památné stromy

VýsledkyVýsledky

PrezentacePrezentace

Hlavní prázdniny 1.7. - 31.8.2022

Krásné prázdniny plné odpočinku a pohody
přeje všem
ZŠ Nad Vodovodem

Služba ve škole během prázdnin: každý všední den 8 - 13 hodin.

Navýšení školného ve školní družině

Vážení rodiče,

bohužel jsme nuceni zvýšit školné ve školní družině od 1. září 2022.

K navýšení školného na měsíční částku 450,00 Kč dochází z důvodu nárůstu provozních výdajů, především cen energií, vodného a stočného, různých oprav.

Děkujeme za pochopení
Jana Jeřábková

Předmětové olympiády

diplomdiplom

Památný strom - soutěž Ekotýmu

pravidla soutěžepravidla soutěže

Реєстрація українських дітей до першого класу 6.6.2022 з 14:00 до 16:00 - Zápis pro ukrajinské děti

Реєстрація дітей з України до першого класу відбудеться 6.6.2022 з 14:00 до 16:00.

Výsledky školních eko-soutěží

vyhodnocenívyhodnocení

Zápis pro ukrajinské děti

Zápis do 1. třídy pro ukrajinské děti proběhne 6.6.2022.

Výsledky zápisu do 1.tříd pro šk.rok 2022-2023

rozhodnutírozhodnutí

Výsledky školních soutěží

Jarní kilometryJarní kilometry

Fotografická soutěžFotografická soutěž

Upozornění

Dle sdělení společnosti Vodafone bude v termínu 25.4.-30.4.2022 probíhat údržba sítě pro zlepšení kvality sítě a služby mohou proto být krátkodobě nedostupné (výpadky internetu). Údržbu plánují vždy mezi 8:00 až 17:00. Omlouváme se za komplikace.

Den Země v Malešickém parku - 23.4.2022

pozvánkapozvánka

Třídní schůzky

Vážení rodiče,
dne 19.4. se od 18 hodin konají třídní schůzky (kromě třídy 3.A).
Schůzka zástupců tříd je od 17 hodin ve sborovně školy.

Informace o změně mimořádného opatření MZd od 14.3.2022

Žáci, zaměstnanci, třetí osoby nemusí nosit ochranný prostředek (roušku, respirátor) ve škole nebo školském zařízení v žádném případě.
Žáky 1.ročníku od 21.3. nebudou vyzvedávat paní učitelky u vchodu,
mohou přicházet do školy samostatně v rozmezí 7:40 -7:55.
Žáci 2.stupně přichází do školy hlavním vchodem v rozmezí 7:40 - 7:55.

Jarní kilometry - soutěž 2. stupně

propozicepropozice

Informace k zápisu do 1. tříd 2022/2023

Elektronický předzápis zde spuštěn od 7.3.2022.

Více

Humanitární pomoc Ukrajině

Humanitární pomoc Ukrajině

Vaše obrovská pomoc se nevešla na jednu fotku!
Do konce týdne přibyl dvojnásobek dárků pro ukrajinské děti, donesli jste neskutečné množství hygienických prostředků a léků, nechyběly deky a spacáky, a rozhodně jste mysleli i na jejich mazlíčky. Mockrát všem děkujeme!
A velké díky také patří žákům, kteří pomáhali s tříděním věcí.

Ekotým vyhlašuje další soutěže!

Člověk a přírodaČlověk a příroda

Méně odpaduMéně odpadu

Informace o změnách v mimořádných opatřeních MZd platných od 19.2.2022

Od 19.2.2022 je zrušeno povinné testování žáků i zaměstnanců. Nadále však platí povinnost nosit ve společných prostorách školy roušku (respirátor).

Lyžařský kurz

Z důvodu zhoršené epidemiologické situace jsme nuceni lyžařský kurz zrušit. Zaplacené částky budou vráceny.
Děkujeme za pochopení
Jana Jeřábková

Informace ze školní jídelny

Vážení rodiče,
pokud bude Vašemu dítěti nařízena karanténa (případně izolace), je nutné odhlásit obědy ve školní jídelně.
Děkuji
L.Hůjová, vedoucí školní jídelny

Informace k přijímacímu řízení na střední školy a víceletá gymnázia

informace 2021/2022informace 2021/2022

Ekotým a Fond Sidus

poděkovánípoděkování

Testování a trasování od ledna 2022

PravidlaPravidla

Informace o změnách v mimořádných opatřeních MZd platných od 3.1.2022

01.01. 2022

Základní informace o změnách testování účinných od 3.1.2022

 • v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek;
 • dále pak od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování žáků každé pondělí;
 • nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci
  • v případě, že se žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.),
  • testování se neprovádí, pokud žák absolvoval nejdéle před 72 hodinami PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo nejdéle před 24 hodinami AG test na přítomnost tohoto viru s negativním výsledkem. V takovém případě žádáme o potvrzení výsledku testu, provedeného na certifikovaném odběrovém místě.

PF 2022

Vážení rodiče a milí žáci přejeme Vám všem do nového roku hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Jana Jeřábková, ředitelka školy

Projekt "Moje stopa ve škole"

V projektu Moje stopa ve škole se na 1. místě umístila Revitalizace volnočasové učebny. Za zbylé finance se podpoří i projekty Zrcadla na toalety a Krmítka pro ptáčky.


Ekotým a Fond Sidus

Ekotým pomáháEkotým pomáhá

LetákLeták

Matematická soutěž MaSo

VýsledkyVýsledky

Informace k testování od 6.12.2021

Ve škole bude probíhat pravidelné preventivní screeningové testování  žáků s frekvencí 1x týdně, vždy v pondělí, po dobu platnosti mimořádného opatření MZd.
Testování bude probíhat na stejném principu jako v předchozích týdnech (Agtest - Genrui).

Informace k třídním schůzkám

Vážení rodiče,
z důvodu zhoršené epidemiologické situace proběhnou třídní schůzky on-line. O konkrétním termínu budou rodiče informováni třídními učiteli.
Dále mají rodiče možnost domluvit si individuální konzultaci s vyučujícími jednotlivých předmětů.

Informace k testování od 22.11.2021

Na základě vládou schváleného mimořádného opatření MZd bude pokračovat screeningové testování žáků -
vždy v pondělí 22. a 29. listopadu 2021. Testování bude probíhat na stejném principu jako v předchozích týdnech.

Příchody do školy:
7:30-7:45   4. - 9. třídy
7:50           3.třídy
7:55           2.třídy
8:00           1.třídy

Informace k testování 8.11. a 15.11.2021

Na základě vládou schváleného mimořádného opatření MZd proběhne ve dnech 8. a 15. listopadu 2021 screeningové testování žáků na covid-19 antigenními testy.

Příchody do školy:
7:20           3.C a 5.A
7:30-7:45   4. - 9. třídy
7:50           3.A, 3.B
7:55           2.třídy
8:00           1.třídy

Samostatný odchod žáka ze školy při pozitivním testu umožníme jen v případě, že má třídní učitel/ka vyplněný  "Souhlas se samostatným odchodem dítěte ze školy" (Formuláře ke stažení).

Hledání studánek

nová soutěž Ekotýmunová soutěž Ekotýmu

Výsledky soutěže Podzimní kilometry

výsledkyvýsledky

Projekt Moje stopa

Moje stopa ve školeMoje stopa ve škole

Od 13.9.2021

Od pondělí 13. 9. 2021 je povinnost zajištění testování žáků ve škole zrušena.

Příchody do školy

Příchody do školy od 7.9.2021:

hlavní vchod
1. a 2. třídy si odvádí paní třídní učitelky (v časech dle pokynů)
3. - 5. třídy samostatně od 7:40 (dle školního řádu)

zadní vchod
6. - 9. třídy samostatně od 7:40 (dle školního řádu)


Školní rok 2020/2021

Poděkování

Vážení rodiče, milí žáci,

dnes jsme si rozdali vysvědčení a rozloučili se s deváťáky při jejich posledním zvonění. Děkujeme všem žákům za jejich práci a nasazení, rodičům děkujeme za spolupráci ve školním roce 2020/2021.

Přejeme vám příjemné prožití letních prázdnin!

Jana Jeřábková, ředitelka školy

Výsledky voleb do Školské rady

24.06. 2021
Vážení rodiče,
voleb dvou členů (zákonných zástupců žáků) do Školské rady se účastnilo 25% rodičů. Všem děkujeme za jejich účast.

Výsledky voleb:
pan Zdeněk Sloboda obdržel 30 hlasů
pan Ondřej Šejtka obdržel 103 hlasů
pan Filip Vránek obdržel 81 hlasů

Do Školské rady byli zvoleni pan Ondřej Šejtka a pan Filip Vránek.
Jana Jeřábková, ředitelka školy

Změny od 8.6.2021

07.06. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,
v důsledku mimořádného opatření MŠMT a MZd dochází od 8.6. 2021 k následující úpravě:
1. Žáci nemusí mít během výuky nasazený ochranný prostředek dýchacích cest (rouška, respirátor), a to po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni.
2. Pedagogičtí pracovníci nemusí mít během výuky nasazený ochranný prostředek dýchacích cest, a to při poskytování vzdělávání obecně.
3. Při ostatních aktivitách ve škole (např.pohyb ve společných prostorech, režim přestávek, příchod a odchod ze třídy) zůstává stejný režim, jako doposud - povinnost mít nasazem ochranný prostředek dýchacích cest.

Jana Jeřábková, ředitelka školy

Volba zástupců do Školské rady

07.06. 2021
Vážení rodiče,
od 7.6. do 20.6. 2021 probíhá elektronicky volba zástupců rodičů do Školské rady.
Hlasovat můžete prostřednictvím IS Bakaláři po přihlášení rodičovským heslem.
Hlasování najdete: Ankety -Vyplňování anket - ikona Upravit.
Děkujeme za Vaší účast ve volbě.
Jana Jeřábková, ředitelka školy

Školní družina

Vážení rodiče,
pro velmi malý zájem je od 4.6.2021 zrušena ranní družina.
Jana Jeřábková, ředitelka školy

Testování žáků PCR 25.5.2021

17.05. 2021

Vážení rodiče,

ve spolupráci se zřizovatelem školy MČ Praha 10 jsme pro naše žáky zajistili neinvazivní PCR testování (místo Ag testů), které poprvé proběhne v úterý 25.5.2021 (leták naleznete níže).

Pro možnost realizace této formy testování Vás prosíme o udělení informovaného souhlasu s předáním osobních údajů  žáka laboratoři AeskuLab nejpozději do středy 19.5.2021 (tiskopis souhlasu byl dnes 17.5.2021 předán žákům, nebo je ke stažení níže). Souhlasy vybírají třídní učitelé.

Výhody této formy testování jsou:

 • realizace jen jednou za 14 dní (testování žáků proběhne pouze 25.5., 8.6. a 22.6.)
 • vyhodnocení testů akreditovanou laboratoří
 • bez nutnosti výtěru nosu

V případě nepřítomnosti žáka ve škole v den testování, bude otestován dodatečně při příchodu do školy.

Testování se neprovádí u žáků, kteří:

a)   doloží negativní výsledek RT-PCR testu provedený na odběrovém místě a není starší 48 hod.,

b)   absolvovali z důvodu onemocnění COVID –19 izolaci a neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem, tuto skutečnost je potřeba doložit potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, nebo zprávou z laboratoře.

Děkujeme
Jana Jeřábková, ředitelka školy

Volby do Školské rady

16.05. 2021
Vážení rodiče,
v červnu proběhnou volby do nové Školské rady. Z řad zákonných zástupců žáků se volí dva členové. Prosíme zájemce o práci ve Školské radě (funkční období je tříleté), aby se přihlásili nejpozději do 31.5.2021 na email: jana.jerabkova@zsnadvodovodem.cz
Děkujeme
Jana Jeřábková, ředitelka školy

Provoz školy od 17.5.2021

12.05. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

v důsledku nařízení MŠMT a MZd dochází od 17. 5. 2021 k následující úpravě vzdělávání:

1) Všichni žáci se učí ve škole.
     Čas příchodu jednotlivých tříd do školy v pondělí 17. 5. je stejný, jako v době rotační výuky.

2) Všechny osoby přítomné ve škole (s určenými výjimkami) musí podstoupit testování. 
     Testování antigenními testy proběhne v pondělí.

    (Testování Ag testy  má probíhat 1x za týden po příchodu do školy, případné testování neinvazivními PCR testy má probíhat
     1x za 14 dní).  

     Aktuálně intenzivně řešíme případné neinvazivní PCR testování.

3) Školní družina bude v provozu do 17 hodin.
     Ranní družina (od 6:30 hodin) začne fungovat od úterý 18. 5. 2021.

4) Všichni žáci mají povinnost nosit po celou dobu pobytu ve škole (s výjimkou venkovní výuky tělesné výchovy) minimálně
    chirurgickou roušku. Všichni zaměstnanci musí používat respirátor.

5) Potvrzení o negativním testu žáka nevydáváme, neboť dostačuje čestné prohlášení zákonného zástupce.
     Toto čestné prohlášení je možné stáhnout z webové aplikace Bakaláři.

6) Stravování je zajištěno ve školní jídelně.

7) Případné další informace obdrží žáci v pondělí.

Děkujeme za spolupráci a pochopení.

Jana Jeřábková, ředitelka školy

 

Informace k provozu prázdninové ŠD

Více

Výsledky zápisu dětí do 1. třídy pro školní rok 2021/22

RozhodnutíRozhodnutí

Provoz školy od 3.5.2021

30.04. 2021
Vážení rodiče a milí žáci,

v důsledku nařízení MŠMT a MZ dochází od 3.5.2021 k následující úpravě vzdělávání:

1. Žáci 2. stupně budou docházet do školy rotační formou:

3.5. - 7.5. (sudý týden): 6. ročník a 8.ročník
10.5. - 14.5.(lichý týden): 7.ročník a 9.ročník

Testování bude probíhat dvakrát týdně (pondělí a čtvrtek).

Další informace: IS Bakaláři-Komens

2. Žáci 1. stupně pokračují v  rotační formě platné od 12.4.2021.
Testování bude probíhat jedenkrát týdně (pondělí).

Výsledky soutěže 2.st. - "Kdo dál dojde"

Tabulka výsledkůTabulka výsledků

Další informaceDalší informace

Informace pro žáky 9.ročníku

V pondělí 3.5. a v úterý 4.5. nebudou probíhat videohodiny z důvodu konání přijímacích zkoušek na SŠ.
Závěrečné zkoušky 9. ročníků jsou zrušeny.

Testování uchazečů o vzdělávání na SŠ

20.04. 2021

Vážení žáci a rodiče žáků,
možnost testování žáků na Covid-19 (antigenní testy) kvůli přijímací zkoušce na střední školy umožní škola v termínech:
5.ročník - proběhne ve čtvrtek 29.4. v rámci testování žáků ve škole
7.ročník - prohěhne ve čtvrtek 29.4. ve 14 hodin. (Žáci se hlásí ve vrátnici školy.)
9.ročník - konkrétní informace zaslána prostřednictvím IS Bakaláři.

Všem testovaným žákům budou vydána potvrzení o výsledku testování.
Jana Jeřábková

Informace k testování uchazečů o střední vzdělávání

InformaceInformace

Informace k provozu od 12.4.2021

09.04. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

v důsledku nařízení MŠMT a MZ dochází od 12.4.2021 k následující úpravě vzdělávání:

1. Žáci 1. stupně budou moci docházet do školy rotační formou:

         12.4. - 16.4. (lichý týden):  1. třídy, 5. třídy a 4.A, 4.B - prezenční vzdělávání,

                                                           ostatní třídy distanční vzdělávání

         19.4. - 23.4. (sudý týden):   2. třídy, 3. třídy a 4.C - prezenční vzdělávání,

                                                      ostatní třídy distanční vzdělávání

Konkrétní časy příchodu a další informace obdrží rodiče prostřednictvím IS Bakaláři –Komens.

2. Žáci 2. stupně se vzdělávají distančním způsobem. (Jsou umožněny skupinové konzultace – maximálně po 6 osobách – vždy po dohodě s konkrétním vyučujícím).

3. Všechny osoby přítomné ve škole (s určenými výjimkami) budou muset podstoupit testování (informace).

4. Z důvodu nemožnosti mísení dětí z více školních tříd nebude v provozu ranní družina a odpoledne bude školní družina otevřena denně do 16 hodin.

3. Všichni žáci mají povinnost nosit po celou dobu pobytu ve škole minimálně chirurgickou roušku. Zaměstnanci musí používat respirátor.

4. Jsou umožněny individuální konzultace žáků s učitelem (vždy po domluvě s konkrétním vyučujícím).

5. V prezenční výuce jsou zakázány sportovní činnosti a zpěv (hodiny budou probíhat jinou formou).

6. Stravování žáků 1. stupně, kteří jsou vzděláváni prezenčně, je zajištěno ve školní jídelně. Obědy jsou automaticky přihlášeny.

Distančně vzdělávaní žáci si obědy si mohou vyzvedávat zezadu budovy v čase 11:30 – 13:00. Přihlašování obědů jako dosud.

7. Informace pro rodiče žáků 1. stupně vybraných profesí zde

Budova školy je otevřena každý den od 7:30.

 

Vážení rodiče, děkujeme všem za spolupráci v těchto pro všechny náročných dnech.

Jana Jeřábková, ředitelka školy

Informace

07.04. 2021
Vážení rodiče,
dnes jsme obdrželi celý soubor informací ke vzdělávání od 12. 4. 2021.

Žáci 1. stupně budou moci docházet do školy rotační formou:

12.4. - 16.4.: 1. třídy, 5. třídy a 4.A, 4.B - prezenční výuka, ostatní třídy distanční výuka

19.4. - 23.4.: 2. třídy, 3. třídy a 4.C - prezenční výuka, ostatní třídy distanční výuka

S možností osobní přítomnosti žáků ve škole bude spojena povinnost testování.

Další  informace k organizaci zveřejníme v nejbližším termínu, po prostudování všech materiálů.

Obecné informace „pro rodiče" naleznete na https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Děkuji za pochopení
Jana Jeřábková

Informace

06.04. 2021
V případě, že dojde ke schválení rotace žáků prvního stupně od 12.4.2021, předpokládáme následující systém:

12.4. - 16.4.: 1. třídy, 5. třídy a 4.A, 4.B
19.4. - 23.4.: 2. třídy, 3. třídy a 4.C

Bližší informace zveřejníme později.

ABAKU liga Prahy 10

Zahájení: 1.dubna

Ukončení: 31.května v 23:59

Určeno pro žáky škol z Prahy 10

Hraje se na abakulab.com

Každá škola si zapisuje svého hráče. Jméno hráče začíná dvoupísmenným znakem školy. Počet hráčů není omezen. Do pořadí škol se počítají 3 nejlepší.

Podmínkou je odehrát alespoň 23 partií (až do konce).

Úvodní chat slouží k domlouvání partií, nabídky či výzvy začínejte datem a hodinou.

Doporučené hrací časy

dopoledne       9:00 – 10:30

odpoledne      13:00 – 15:00

večer              19:00 – 20:30

Pokud se vám nepodařilo s protihráčem spojit a začít hru, nevadí, nejde o život, zkuste jiného soupeře :-).

Akci zajišťuje ABAKU a ZŠ Karla Čapka pod záštitou MAP II Praha 10.

Pokud se chcete přihlásit, napište: jana.jerabkova@zsnadvodovodem.cz

Provoz školy 29.3. - 11.4.2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci je provoz školy od  29.3. do 11.4. ve stejném režimu jako dosud.
Ve čtvrtek 1.4. mají žáci velikonoční prázdniny.

Zápis do 1. tříd

Zápis se uskuteční od 1. 4. do 11. 4. 2021 bez přítomnosti dětí a pokud možno také bez fyzické přítomnosti zákonného zástupce ve škole.
Další informace:

Více

Provoz školy 22.3. - 28.3. 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci je provoz školy od  22.3. do 28.3. ve stejném režimu jako dosud.

Termíny přijímacích zkoušek na SŠ

InformaceInformace

Provoz školy 8.3. - 21.3. 2021

InformaceInformace

Informace ŠJInformace ŠJ

Informace o vydání mimořádného opatření MZ

InformaceInformace

Soutěž pro žáky 2.stupně - soutěž ukončena, probíhá počítání výsledků

InformaceInformace

Provoz školy od 15.2.2021

Od pondělí 15.2.2021 probíhá provoz školy zatím ve stejném režimu jako dosud.

Provoz školy 1.2. - 14.2.2021

Od pondělí 1.2. do 14.2.2021 probíhá provoz školy ve stejném režimu jako dosud.

Zobrazení pololetního hodnocení

informaceinformace

Provoz školy 25. 1. - 29.1.2021

Od pondělí 25.1. do čtvrtku 28.1.2021 probíhá provoz školy ve stejném režimu jako od 4.1.2021.
V pátek 29.1.2021 jsou pololetní prázdniny.

Výpis vysvědčení za první pololetí školního roku 2020/2021 obdrží žáci 1. a 2. tříd ve čtvrtek 28. 1. 2021 ve škole.

Žáci 3. – 9. tříd dostanou své výpisy vysvědčení od třídních učitelů nejpozději tři dny po svém návratu do školy na prezenční výuku.

Provoz školy 11.1.- 22.1.2021

Od pondělí 11.1. do pátku 22.1.2021 probíhá provoz školy ve stejném režimu jako od 4.1.2021.

Změny v provozu školy od 4.1.2021

InformaceInformace

Informace ŠJInformace ŠJ

Přání

Přání

Přejeme Vám všem krásné a klidné vánoční svátky,
pevné zdraví a štěstí v novém roce 2021.

Prodloužení vánočních prázdnin

Vážení rodiče,

z rozhodnutí vlády ČR přijatého v pondělí 14. 12. 2020 vyplývá, že v pondělí a v úterý 21. a 22. 12. 2020 nebudou základní školy v provozu.

Vyučování skončí v pátek 18. 12.2020, od 21. 12.2020 jsou vánoční prázdniny, žádná forma výuky nebude probíhat. Nebude ani školní družina a školní stravování se neposkytuje.

V tuto chvíli předpokládáme, že v týdnu 4.1. – 8.1.2021 (lichý týden) budou prezenčně chodit do školy:

třídy 1.stupně, 9. ročník, třídy 7.A, 7.B. 7.C, 8.A  podle rozpisu, který platí nyní.

V případě změny Vás budeme informovat.

Jana Jeřábková, ředitelka školy

Změny v provozu školy od 30.11.2020

InformaceInformace

Informace ŠJInformace ŠJ

Změny v provozu školy od 18.11.2020

InformaceInformace

Pokračování distanční výuky od 2.11.2020

29.10. 2020
Vážení rodiče, milí žáci,
v návaznosti na další krizová opatření vlády se nemění rozsah uzavření škol, proto od 2.11.2020 bude pokračovat distanční výuka. Pro synchronní online výuku bude v platnosti stejný rozvrh videohovorů jako před podzimními prázdninami.
Děkuji za spolupráci a všem přeji pevné zdraví
Jana Jeřábková

Přijímací řízení na SŠ

informaceinformace

Informace k OČR

ošetřovnéošetřovné

Organizace výuky od 14.10. do 23.10.

13.10. 2020


Vážení rodiče,
v důsledku nařízení Vlády České republiky dochází od 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020 k zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání v základní škole.

V období od 14. 10. do 23. 10. 2020 přecházejí všechny třídy na distanční vzdělávání.

Distanční výuka bude probíhat kombinací asynchronní výuky dle platného rozvrhu – zadávání práce, úkolů (IS Bakaláři: Přehled výuky – Domácí úkoly – Dokumenty) a synchronní výuky (videohovory). Rozvrhy videohovorů budou rozeslány jmenovitě prostřednictvím Komens, Informace o připojení k videohovorům najdete v IS Bakaláři – Online schůzky.
Míra jednotlivých složek je závislá na věku žáků i personálních možnostech školy.

Distanční výuka je pro žáky povinná.

V případě, že se Vaše dítě nebude moci distanční výuky zúčastnit (nemoc, lékař, apod.), je zákonný zástupce povinen doložit důvody jeho neúčasti v distanční výuce do 3 kalendářních dnů od počátku neúčasti třídnímu učiteli (emailem, v Komens, telefonicky).

Informace k ošetřovnému: https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne
Od školy nepotřebujete potvrzené ošetřovné.

Informace ze Školní jídelny
Všem žákům (strávníkům) byly odhlášeny obědy.
Dne 14. 10. 2020 nebude školní jídelna v provozu, připravuje se na nový systém.
Od 15. 10. 2020 lze obědy přihlásit, oběd bude vydáván strávníkům do menu boxů. Konzumace v jídelně pro žáky není možná. Výdej obědů bude probíhat v časových intervalech:
I.stupen 12.00.-13.00. II.stupen 13.15.-14.30
vchodem do kuchyně/bílé dveře zadní část budovy ZŠ/ do jednorázových menu boxů. S sebou je nutné mít čip na obědy.
V případě dotazů se obracejte na ŠJ Praha 10.

Vážení rodiče, děkuji Vám za spolupráci v této náročné době a věřím, že přijatá opatření napomohou zlepšení epidemické situace a že se Vaše děti budou moci brzy vrátit zpět do školy.

V případě dotazů a nejasností se prosím obracejte na své třídní učitele, případně na vedení školy.

S přáním pevného zdraví

Jana Jeřábková, ředitelka školy

Prodloužení podzimních prázdnin

09.10. 2020
V období od 26. 10. do 30. 10. 2020 jsou MŠMT vyhlášeny podzimní prázdniny. Osobní přítomnost žáků ve škole, ani ve školní družině nebude možná.

Informace školní jídelny

09.10. 2020

Obědy pro žáky s distanční výukou jsou odhlášeny.

Pro zájemce (oběd nutno objednat) umožní školní jídelna odběr obědů v menuboxech, a to v době od 14:00– 14:30, přístup do školy bude zadním vchodem.

Bližší informace na webových stránkách školní jídelny.

 

Aktuální informace

09.10. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

v důsledku nařízení MŠMT a MZ dochází ke změně formy vzdělávání na 2. stupni následujícím způsobem – střídavá výuka:

12. 10. – 16. 10.: třídy 7.A, 7.B, 7.C, 8.B, 9.B – distanční výuka

12.10. – 16. 10.:  třídy  6.A, 6.B, 6.C, 8.A, 9.A – prezenční výuka

 

19. 10. – 23. 10.:  třídy  6.A, 6.B, 6.C, 8.A, 9.A – distanční výuka

19. 10. – 23. 10.:  třídy 7.A, 7.B, 7.C, 8.B, 9.B – prezenční výuka

Distanční výuka je povinná. Žáci jsou povinni se řádně vzdělávat, jak prezenční, tak distanční formou výuky.

Výuka bude probíhat podle rozvrhu jednotlivých tříd.

Při distanční výuce bude využíván IS Bakaláři (Přehled výuky, Domácí úkoly, Dokumenty, případně Výukové zdroje).

Komunikace bude probíhat pomocí Komens.

Rozvrh hodin formou videohovorů bude poslán žákům jmenovitě přes Komens. Informaci na připojení zašlou jednotliví učitelé. Nepřipojení se k videohovoru je považováno za absenci, zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody této absence třídnímu učiteli.

V důsledku nařízení MŠMT a MZ je na 1.stupni zrušena výuka plavání.

Hygienické opatření

07.10. 2020

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že u třech zaměstnanců školy se potvrdil pozitivní test na Covid -19 bylo hygienickou stanicí doporučeno věnovat zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu Vašich dětí a případně kontaktovat dětského lékaře. Karanténní opatření nebyla nařízena. V dotčených prostorech byla provedena ohnisková desinfekce.

Děkujeme za spolupráci a přejeme pevné zdraví

Jana Jeřábková

Omezení od 5.10.2020

02.10. 2020

Vážení rodiče,

dle Nařízení Hygienické stanice hl. m. Prahy dochází k tomuto omezení vzdělávacích aktivit:

 • v hodinách hudební výchovy se nesmí zpívat
 • v hodinách tělesné výchovy na 2. stupni se nesmí provozovat sportovní činnosti

Výuka hudební i tělesné výchovy bude pokračovat, naplněna však bude jiným vzdělávacím obsahem.

V případě, že Vaše dítě navštěvuje nějaký kroužek, obraťte se pro informace na organizátora tohoto kroužku.

Děkuji za pochopení
Jana Jeřábková

Ekoškola - nový projekt

Více

Používání roušek

17.09. 2020
Vážení rodiče,
na základě dnešního nařízení ministerstva zdravotnictví musí žáci 2. stupně od pátku 18.9. používat ochranu dýchacích cest (roušky) i  při vyučování.
Děkujeme za pochopení

Pravidla distančního vzdělávání ve šk. roce 2020/2021

pravidlapravidla

IS BakalářiIS Bakaláři

Volba do školské rady

výsledkyvýsledky

Změna hygienických pravidel

09.09. 2020
Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci bude od čtvrtka platit povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách budov v celém Česku, tedy i ve školách. Podrobnosti oznámí ministerstvo zdravotnictví odpoledne.

Od 10.9.2020 je povinné nošení roušek ve všech společných prostorách školy pro všechny přítomné.
Třídní schůzky: Více

Od pondělí 7.9.2020

Výuka ve všech ročnících dle rozvrhu.

Provoz školní družiny (1. -3. ročník): ranní 6:30-7:40
                                                    odpolední do 17:30

Provoz 2. - 4. 9. 2020

Vyučování:

1.ročník:  2.9.  8:30 - 10:30
              3.9.  8:30 - 10:30
              4.9.  8:30  -11:00

2. - 5. ročník: 8:00 - 11:40  - třídnické práce
6. - 9. ročník : 8:00 - 12:35  - třídnické práce

Školní družina:

Zápisní lístek (1. -3. třída) nutno odevzdat 2.9. třídním učitelkám (bez toho nebude dítě do ŠD zařazeno)
Provoz školní družiny do 16 hodin.
Ranní družina (6:30-7:40) v provozu od 3.9. pro žáky 2. a 3. ročníku (doporučujeme nosit roušky)
Prázdninový provoz kanceláře školy: 8 - 13 hod.

Poděkování

Vážení rodiče,
rádi bychom Vám poděkovali za Vaši spolupráci a pomoc dětem při dálkovém vzdělávání. Tato nelehká situace všem přinesla neocenitelné zkušenosti a nové možnosti. Pochvala patří také většině našich žáků za jejich aktivitu, snahu a zodpovědný přístup ke svému učení. Děkujeme za Vaši podporu a důvěru. Všem přejeme krásné léto a těšíme na setkání v příštím školním roce. 
Jana Jeřábková, ředitelka školy


Informace pro budoucí prvňáčky

I.AI.A

I.BI.B

I.CI.C

Informace k závěrečnému hodnocení

informaceinformace

Organizační informace

1. Učebnice:
Žáci 1.st. budou vracet a obdrží nové učebnice v září, odcházející žáci musí řešit individuálně s třídním učitelem nebo v kanceláři školy.
Žáci 6.-8.r. mohou vracet učebnice na poslední třídnické hodině dle obrženého rozpisu (pro vstup do školy nutné čestné prohlášení), nové učebnice obdrží v září. Pokud tak neučiní proběhne výměna učebnic v září. Odcházející žáci musí řešit individuálně s třídním učitelem nebo v kanceláři školy. Žáci 9.r. obdrží informace o  třídnických hodinách po přijímacích zkouškách.
2. Vyklizení šatních skříněk:
Žáci 1.st. (kteří se nyní neúčastní vzdělávacích aktivit prezenčně): skříňku je možno vyklidit individuálně v době 9 - 15 hod., jindy případně po domluvě s třídním učitelem nebo v kanceláři školy
Žáci 2.st.: k vyklizení šatní skříňky využít termín poslední třídnické hodiny, jindy případně po domluvě s třídním učitelem nebo v kanceláři školy.
3. Vyzvednutí věcí ze třídy:
Nutno řešit individuálně s třídním učitelem.


Informace pro rodiče žáků 6. - 8. ročníku

Vážení rodiče,
veškeré informace k osobní účasti žáků od 8.6.2020 za účelem konzultací nebo třídnických hodin Vám byly zaslány přes zprávy Komens v systému Bakaláři.
Jana Jeřábková, ředitelka školy

Informace pro přihlášené žáky k 25.5.2020

Vážení rodiče,
informace Vám byly zaslány přes zprávy Komens v systému Bakaláři.
Jana Jeřábková, ředitelka školy

Přítomnost žáků 1.stupně od 25.5.2020

Vážení rodiče,
níže naleznete informace o hygienických a provozních podmínkách účasti žáků 1.stupně na vzdělávacích aktivitách ve škole od 25.5.2020. Současně zde naleznete i přihlášku a čestné prohlášení.
Přihlášku je nutné odevzdat do 18.5.2020, 8:00 hod. emailem: ucast@zsnadvodovodem.cz nebo ve vrátnici školy (8-12 hod.)
Děkuji za pochopení.
Jana Jeřábková, ředitelka školy

Informace k pronájmům v budově školy

Škola zůstane pro veřejnost uzavřena až do konce tohoto školního roku. Nevyčerpané hodiny Vám budou nahrazeny v novém školním roce.

Děkujeme za pochopení
Jana Jeřábková, ředitelka školy


Informace pro rodiče žáků 9.tříd - příprava na přijímací zkoušky od 11.5.2020

základní informacezákladní informace

čestné prohlášeníčestné prohlášení


Hodnocení žáků za 2.pololetí šk. roku 2019/2020

Vážení rodiče,
škola bude při hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020 postupovat dle vyhlášky MŠMT.
Upřesnění (včetně způsobu předávání vysvědčení) bude zveřejněno později.
Jana Jeřábková, ředitelka školy

Výsledky zápisu do 1.tříd

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků proběhne v září první školní den po slavnostním přivítání nových žáků. Organizace prvního školního dne bude upřesněna. Rozhodnutí o přijetí v listinné podobě je možno si v případě zájmu vyzvednout ve dnech 12.5. - 14.5. v době od 13 do 15 hodin v kanceláři školy.
Informace o rozdělení dětí do tříd budou zveřejněny v průběhu prázdnin.

výsledky zápisu do 1.tříd

Informace k přijímacímu řízení na SŠ

Vážení rodiče,
níže najdete informace od výchové poradkyně Mgr. Z. Holé k přijímacímu řízení na střední školu.

Školní družina

Vážení rodiče,
poměrnou část poplatků za školní družinu vrátíme zpět na účty odesilatelů (najednou – po opětovném zahájení docházky do školy). Vratka za měsíc březen činí 273 Kč, celoměsíční poplatek 400 Kč. V případě potřeby okamžitého vrácení březnové úplaty nás, prosím, kontaktujte emailem: zsnadvodovodem@zsnadvodovodem.cz

Mgr. Jana Jeřábková, ředitelka školy


Pro usnadnění domácí výuky můžete využít i nabídku nakladatelství učebnic, např. www.alter.cz , www.fraus.cz, https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp,  https://edu.ceskatelevize.cz/ 
Hodně sil ve vaší dočasné domácí škole!

Zápis pro školní rok 2020/2021

23.03. 2020
Vážení  rodiče,
veškeré informace k průběhu zápisu naleznete v záložce Zápisy do 1.ročníku. Více
Přihlášení do Bakalářů:

Více
16.03. 2020
Vážení rodiče,
z důvodu nařízení Vlády ČR o omezeném pohybu obyvatel je provoz vrátnice ukončen. V případě potřeby nás, prosím, kontaktujte emailem nebo telefonicky.
Děkujeme za pochopení
Mgr. Jana Jeřábková

Zároveň upozorňuji na vysílání ČT2 „UčíTelka“ pro děti z prvního stupně, „Odpoledka“ pro děti z 2. stupně a přípravu na přijímačky v úterý a ve čtvrtek na ČT1.


Školní rok 2019/2020

Školní jídelna Více
Školní družina Více

Informace

Nabídka kroužků Více

O ZŠ Nad Vodovodem

Naši školu Nad Vodovodem najdete jen několik metrů od rušné Počernické ulice (velmi dobrá dopravní ...
Základní škola, Praha 10,
Nad Vodovodem 460/81,
příspěvková organizace


Nad Vodovodem 460/81
108 00 Praha 10

Telefon:
274 772 669

E-mail:
zsnadvodovodem@zsnadvodovodem.cz

ID datové schránky: 476xib4

ZŠ nad Vodovodem

Created by © 2014 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy